שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
מאיר בלעיש סגן ראש העיר ויו"ר 9909823  
ג'קי אדרי חבר מועצת העיר  9909821  
אילנה ירחי חברת מועצת העיר  9909762  
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר  9909844  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר  9909862  
נתן שטרית חבר מועצת העיר    
 אירית מרציאנו חברת מועצת העיר    
 יצחק הדנה נציג הציבור     
 ישראל סילברסטיין נציג הציבור    
 גרליצקי הרצל נציג הציבור    
אנשי מקצוע
  רכזת בטיחות בדרכים - מזכירת הוועדה    
 דניאל צרפתי  מהנדס העיר  9900766  
קלמו בוזח מנהל אגף החינוך  9902121  
מוניק לוי מזכירת הוועדה 9909836  
שאול פוקס מנהל אגף שפ"ע 9909825  
ממי חדד קצין בטיחות 9900768  
יעקב דהן מבקר    
   נציג שר התחבורה    
  נציג השר לביטחון פנים     
  נציג משטרה    
  נציג בתי ספר    
  נציג תושבים