נציגים לוועדות

 • בטיחות בדרכים
 • יו"ר משה שטרית
 • ישעיהו ארנרייך
 • יוסי גולדהירש
 • יגאל חדד
 • נציג מהנדס העיר-ענבר וויס
 • נציג מינהל החינוך- שרי דרור
 • נציג שר התחבורה-לאחר הבחירות
 • נציג משרד ביטחון פנים-לאחר הבחירות
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • אבי קדוש