שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראשה העיר ויו"ר הוועדה   4 -/9909801
מאיר בלעיש סגן ראש העיר  9909823  
אריה ברדוגו גזבר – מזכיר הוועדה 9909805 ARIE@BSHEMESH.CO.IL
יעל היימן אדריכלית העיר    
מנחם נוימן נציג ציבור  052-5971778