שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
 דוד ויינר סגן ראש העיר ויו"ר  9909810  
 משה מונטג מ"מ 9900764  
 מאיר בלעיש סגן ראש העיר  9909823  
 שלום לרנר חבר מועצת העיר   9909821  
 ג'קי אדרי מ"מ  9909821  
 ראובן כהן חבר מועצת העיר   9909993  
יגאל חדד מ"מ  9909993  
 אלי פרידמן חבר מועצת העיר     
 אלכס שלפצ'נקו מ"מ    
אנשי מקצוע
מתתיהו חותה מנכ"ל 9909854  
עו"ד מיקי גסטויריט יועץ משפטי 9909850  
ניסים כהן מנהל מח' נכסים    
יעל היימן אדריכלית העיר ומ"מ יו"ר 9900764