נציגים לוועדות

  •  יו"ר ישעיהו ויסמן
  • איציק אלמליח
  • מלאכי כי טוב
  • שלום אדרי
  • ישראל מנדלסון
  • שלמה ברילנט