שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
דוד וינר חבר מועצת העיר ויו"ר 9909993  
יגאל חדד  מ"מ - יור
   
ראובן כהן מ"מ    
מאיר בלעיש סגן ראש העיר  9909823  
 נתן שטרית חבר מועצת העיר    
 סטלה וולטר מ"מ  9909914  
אנשי מקצוע :
 עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי 9909850  
 אריה ברדוגו גזבר 9909805  
 אייל וקנין
מנהל מח' גביה
   
 מאיר נעמת רכז הוועדה
 9909974  MEIR@BSHEMESHCO.IL
 איריס צור מנהלת אגף רווחה    
 יעקב דהן  מבקר