נציגים לוועדות

  • מחיקת חובות
  • יו"ר יוסי גולדהירש
  • שלום אדרי
  • יועץ משפטי
  • נציג גזברות- מאיר נעמת
  • נציג מח' גביה-ברכה קייקוב
  • נציג מח' רווחה- גילה רונן