מרכזת הוועדה: ענת אבוחצירה
טלפון: 02-9909794
מייל: Anat@bshemesh.co.il
כתובת דואר: עיריית בית שמש דרך יצחק רבין 2 

בהגשת ערר לארנונה יש להגיש מקור ו4 העתקים בדואר רשום.

 

חברי הועדה

  • עו"ד גילת בנדר - יו"ר הוועדה
  • עו"ד יצחק פרנקל - חבר וועדה
  • מר דוד עמר - חבר ועדה