מרכזת הוועדה: ענת אבוחצירה
טלפון: 02-9909794
מייל: Anat@bshemesh.co.il

בהגשת ערר לארנונה יש להגיש מקור ו4 העתקים בדאר רשום.

 

חברי הועדה

הרכב 1:

 • עו"ד זאב גרוס - יו"ר הועדה
 • רו"ח אברהם מאיירס - חבר הוועדה
 • אליעזר גרינבויום - חבר הוועדה

 

 

הרכב 2:

 • עו"ד בנימין למקין - יו"ר הועדה
 • רו"ח ישראל ברין - חבר הוועדה
 • ישראל סילברסטיין - חבר הוועדה

הרכב 3:

 • עו"ד גילת בנדר - יו"ר הוועדה
 • עו"ד יצחק פרנקל - חבר וועדה
 • מר דוד עמר - חבר ועדה 

משיבים:

 • עו"ד מיק גסטווירט - יועץ משפטי
 • מר מאיר נעמת - מנהל הארנונה
 • יעקב דהן - מבקר
 • אייל וקנין - מנהלת מחלקת גביה