מרכזת הוועדה: ענת אבוחצירה
טלפון: 02-9909794
מייל: Anat@bshemesh.co.il

בהגשת ערר לארנונה יש להגיש מקור ו4 העתקים בדאר רשום.

 

חברי הועדה

הרכב 1:

  • עו"ד זאב גרוס - יו"ר הועדה
  • רו"ח אברהם מאיירס - חבר הוועדה
  • אליעזר גרינבויום - חבר הוועדה

 

 

הרכב 2:

  • עו"ד בנימין למקין - יו"ר הועדה
  • רו"ח ישראל ברין - חבר הוועדה
  • ישראל סילברסטיין - חבר הוועדה

אנשי מקצוע:

  • עו"ד מיק גסטווירט - יועץ משפטי
  • מאיר נעמת - מנהל ארנונה
  • יעקב דהן - מבקר
  • אייל וקנין - מנהלת מחלקת גביה