שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר 9909803  
ראובן כהן חבר מועצת העיר      
 אילנה ירחי חברת מועצת העיר   9909762  
 ג'קי אדרי חבר מועצת העיר    9909821  
 מרדכי דירנפלד  חבר מועצת העיר  9909844  
 שמואל גרינברג סגן ראש העיר 9909862  
 אירית מרציאנו חברת מועצת העיר     
 נתן שטרית חבר מועצת העיר      
סטלה וולטר חברת מועצת העיר  9909914  
אלכס שלפצ'נקו חבר מועצת העיר      
הרב מרדכי זיידל נציג ציבור    
יוסף עובדי נציג הציבור    
יגאל וקנין נציג הציבור    
 אנשי מקצוע :
יעל הימן אדריכלית העיר - מזכירת הועדה    
ניסים כהן מנהל נכסים    
יעקב דהן מבקר העירייה    
 נציג ציבור