נציגים לוועדות

  • יו"ר אלי פרץ
  • אלישיב גוטמן 
  • יוסי גולדהירש
  • איציק אלמליח 
  • נציג משרד הביטחון/ פקע"ר
  • נציג משרד החינוך
  • מנהלת אגף ביטחון- צחי אלימלך
  • קב"ט מוסדות חינוך-יהודה בן ארוש
  • נציג משטרה