שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
נתן שטרית חבר מועצת העיר ויו"ר    
אירית מרציאנו מ"מ    
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר 9909844  
מרדכי דירנפלד מ"מ
9909844  
אלי פרידמן חבר מועצת העיר    
סטלה וולטר חברת מועצת העיר 9909914  
אלכס שלפצ'נקו מ"מ    
יגאל חדד
חבר מועצת העיר    
ראובן כהן מ"מ 9909993  
 מוטי כהן
 חבר מועצת העיר    
קובי אילוז נציג ציבור    
 אנשי מקצוע
דוד סיטבון סמנכ"ל 9909805  
שלי גיל קב"ט העירייה-רכז הועדה 9909831  
שאול פוקס מנהל אגף שפ"ע 9909825  
  נציג המשטרה    
יעקב דהן מבקר