נציגים לוועדות

  •  יגאל חדד
  • ישעיהו ויסמן 
  • מבקר העירייה