רא
שית

 
שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר הועדה 4 -9909801  
יגאל חדד
חבר מועצת העיר  9909993  
ראובן כהן חבר מועצה  9909993  
מאיר בלעיש מ"מ וסגן ראש העיר 9909823  
דוד ויינר סגן ראש העיר 9909810  
משה מונטג חבר מועצה  9900764  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר  9909862  
מרדכי דירנפלד חבר מועצת העיר  9909844
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר  9909844  
ריצ'רד פרס חבר מועצת העיר  9909762  
 אלי פרידמן  חבר מועצת העיר    
אנשי מקצוע
דוד סיטבון סמנכ"ל - מזכיר הוועדה
   
אריה ברדוגו גזבר    
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי    
יעקב דהן מבקר