נציגים לוועדות 

  • יו"ר עליזה בלוך
  • שלום אדרי
  • אברהם פרנקל
  • ישראל מנדלסון
  • ישראל סילברסטין
  • יגאל חדד
  • מנכ"ל
  • נציג/ת גזברות
  • מנהל משאבי אנוש
  • יועמ"ש