שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
דוד ויינר סגן ראש העיר ויו"ר הועדה 9909828  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר - מ"מ    
שלום לרנר חבר מועצת העיר  9909821 SHALOMLR@BSHEMESH.CO.IL
ג'קי אדרי מ"מ
 9909821  
יגאל חדד
חבר מועצת העיר  9909993  
ראובן כהן מ"מ    
מאיר בלעיש סגן ראש העיר -חבר מועצת העיר  9909823  
אלי פרידמן   מ"מ    
סטלה ולטר חברת מועצת העיר  9909914  
אירית מרציאנו מ"מ    
אנשי מקצוע :
 אריה ברדוגו  גזבר  9909805  
 עו"ד מיקי גסטוירט  יועץ משפטי  9909850  
 יעקב דהן  מבקר