נציגים לוועדות

  • יו"ר רינה הולנדר
  • ישעיהו ויסמן
  • משה שטרית
  • אלי פרץ
  • יגאל חדד
  • מלאכי כי טוב
  • ישראל סילברסטיין
  • גזבר אריה ברדוגו
  • יועמ"ש
  • מנכ"ל