שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר הועדה 4 -02/9909801  
מאיר בלעיש סגן ראש העיר  9909823  
דוד ויינר חבר מועצת העיר  9909810  
 מרדכי דירנפלד מ"מ  9909844  
נתן שיטרית חבר מועצת העיר    
אירית מרציאנו מ"מ    
 מוטי כהן  חבר מועצת העיר    
אנשי מקצוע :
מתתיהו חותה מנכ"ל    
דוד סיטבון סמנכ"ל  9909807 DAVIDS@BSHEMESH.CO.IL
שלי גיל  קב"ט העירייה – מזכיר הוועדה 9909831 SHELI@BSHEMESH.CO.IL
  נציג מדור מל"ח    
  נציג אגף שפ"ע    
יעקב דהן מבקר - משקיף