נציגים לוועדות

 • יו"ר עליזה בלוך 
 • ישעיהו ארנרייך(מ"מ)
 • אסצ'לאו מולה
 • איציק אלמליח
 • יוסי גולדהירש
 • מנכ"ל
 • סמנכ"ל
 • מנהל אגף ביטחון- צחי אלימלך
 • נציג משטרה
 • נציג כיבוי אש
 • נציג מד"א
 • נציגים מקצועיים- במינוי אגף הביטחון