שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה מונטג חבר מועצת העיר- ויו"ר  9900764  
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר 9909841  
מאיר בלעיש סגן ראש העיר 9909823  
 דוד וינר  מ"מ
   
ריצרד פרס חבר מועצת העיר 9909762  
 מרדכי דירנפלד מ"מ 9909844  
 ג'קי אדרי חבר מועצת העיר   9909821  
 שלום לרנר מ"מ 9909821  
 אלי פרידמן חבר מועצת העיר    
 נתן שטרית מ"מ    
יגאל חדד
חבר מועצת העיר  9909993   
 ראובן כהן מ"מ  9909993  
אנשי מקצוע :
דניאל צרפתי מהנדס העיר + צוות הנדסה    
אילה אליהו
מזכירת הועדה    
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי 9909850 mgastwrit@iula.org.il
יעקב דהן מבקר - משקיף    
  יועץ משפטי לוועדה