נציגים לוועדות

  • יו"ר שמעון גולדברג
  • ישראל מנדלסון
  • צבי ווליצקי 
  • עליזה בלוך
  • מלאכי כי טוב
  • ישראל רמתי
  • סילברסטין