שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
אלי פרידמן חבר מועצת העיר  יו"ר    
אילנה ירחי חברת מועצת העיר  9909762  
שלום לרנר מ"מ  9909821  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר  9909862  
דוד ויינר מ"מ  9909810  
 מוטי כהן  חבר מועצת העיר    
אנשי מקצוע :
קלמו בוזנח מזכיר הוועדה - מנהל אגף החינוך  9902121  
 איריס צור מנהלת אגף הרווחה  9909830  
 יגאל וקנין נציג ארגון מעיין החינוך התורני     
 הרב שמעון אליהו מנהל בית ספר יסודי בעיר (ביה"ס אתרוג)  9997223 / 9951076  
 ד"ר גליה אבישר נציגת המורים העל יסודי (מנהלת חטיבת ברנקו וייס)    
 מירה פורוש נציגת  ארגון מורי אגו"י (מנהלת ביה"ס בית יעקב)    
 עופרה כהן נציגת הסתדרות המורים (נציגת גננות)  054-6460406  
 יצחק ממן  יו"ר ועד ההורים העירוני    
 קובי כהן  מפקד תחנת המשטרה    
 רחל עמר  נציגת תנועות הנוער בעיר    
 יצחק הדנה נציג ציבור    
 מנחם גרינבוים נציג ציבור    
 ישראל סילברסטיין נציג ציבור     
 הרב אליהו כהן  חבר הועדה  9994389