שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר הועדה 4 -9909801 sheab@bshemesh.co.il
יגאל חדד חבר מועצת העיר 9909993  
ראובן כהן  חבר מועצת העיר  9909993  REUVENC@BSHEMESH.CO.IL
מאיר בלעיש מ"מ וסגן ראש העיר 9909982  
מוטי כהן חבר מועצת העיר    LOTOS12@ZAHAV.NET.IL
שלום לרנר חבר מועצת העיר 9909821 SHALOMLR@BSHEMESH.CO.IL
ג'קי אדרי חבר מועצת העיר 9909821 MORESHET JEKI@BSHEMESH.CO.IL
אילנה ירחי חבר מועצת העיר 9909762
דוד ויינר סגן ראש העיר 9909810  DAVIDW@BSHEMESH.CO.IL
משה מונטג חבר מועצת העיר 9900764  
שמואל גרינברג סגן ראש העיר  9909862  SHMUELG@BSHEMESH.CO.il
מרדכי דירנפלד חבר מועצה  9909844  MORDECHAID@BSHEMESH.CO.IL
ישעיהו ארנרייך חבר מועצה  9909844  YESHAYAU@BSHEMESH.CO.IL
ריצ'רד פרס חבר מועצה  9909762 RICHARD@BSHEMESH.CO.IL
אירית מרציאנו חבר מועצה    
נתן שטרית חבר מועצה    NATAN991@WALLA.COM
 סטלה וולטר חבר מועצה  9909914  WALTERU@WALLA.COM
אלכס שלפצנקו חבר מועצה   ABIALEX@013.NET.IL
 אלי פרידמן חבר מועצה    EF012@NETO.NET.IL
אנשי מקצוע
אילה אליהו
מזכירת הוועדה    
דניאל צרפתי + צוות הנדסה
מהנדס העיר
9900766י  
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי 9909850  
יעקב דהן מבקר