נציגים לוועדות

  • יו"ר מלאכי כי טוב
  • צבי ווליצקי
  • אלי פרץ
  • אלישיב גוטמן 
  • ישעיהו ויסמן
  • חיים זמורה
  • יגאל חדד
  • מנכ"ל
  • גזבר