שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
 מרדכי דירנפלד יו"ר 9909844  
 ישעיהו ארנרייך מ"מ 9909844  
שלום לרנר  חבר מועצת העיר 9909821  
 אילנה ירחי מ"מ 9909762  
 מאיר בלעיש סגן ראש העיר 9909823  
מוטי כהן מ"מ    
ראובן כהן חבר מועצת העיר  9909993  
יגאל חדד מ"מ    
אלי פרידמן חבר מועצת העיר    
אלכס שלפצנקו מ"מ    
אנשי מקצוע
הרב מרדכי חייאיוב מזכיר הועדה    
אריה ברדוגו גזבר    
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי    
יעקב דהן מבקר    
מתיתיהו חותה מנכ"ל