אנשי קשר 

אורי בן חמו
מנהל מח' החינוך היסודי
02-9902119
ימי קבלת קהלבתאום מראש 
 

דבר המנהל

החינוך הוא המפתח לשינוי ומשמש אחת מאבני היסוד עליהן מושתתים חיי חברה נורמטיביים התואמים את העולם המערבי. חינוך זה ראשיתו במסגרת המשפחה, המשכו במסגרת הכיתתית והבית ספרית ושיאו באזרחות תורמת ומועילה.

מערכת החינוך היסודי בבית שמש מאופיינת במגוון רחב של זרמים חינוכיים בעלי שונות חברתית – תרבותית ואידיאולוגית. בתי הספר פועלים במרחב המאופיין באקלים חינוכי מיטבי לאורם של ערכים, תוך שימת דגש על כבוד האדם, אהבת הזולת, חינוך לנתינה ולקבלת האחר והשונה.

המחלקה לחינוך יסודי משמשת כתובת למנהלי בתי הספר ועוסקת בטיוב תהליכי הלמידה ובהבטחת איכותה, תוך מתן תמיכה מערכתית רחבה לצרכים המגוונים של כלל התלמידים.

השנה, יצרנו שותפות מופלאה עם הפיקוח במשרד החינוך ועם וועד ההורים היישובי בחשיבה, תכנון ויישום תהליכים חינוכיים ולימודיים, תוך שקיפות מלאה ויחס של כבוד הדדי. אני סמוך ובטוח שזוהי הדרך לחולל שינוי חיובי במערכת החינוך בבית שמש. 

 

תחומי אחריות

 • שיבוץ  ורישום  על פי הנחיות משרד החינוך וועדת השיבוץ העירונית.
 • העברות תלמידים  בין בית ספר אחד למשנהו.
 • מעורבות  והפעלה  של פרויקטים בית ספריים.
 • יישום "חוק חינוך חובה" – שיבוץ במסגרות חינוך : מ"מ וממלכתי דתי.

 

חינוך לכל

 • יוח"א - יום חינוך ארוך בכל בתי הספר
 • אופ"ק חדש - בכל בתי הספר (עבודה פרטנית וקבוצתית)
 • מפעל ההזנה כל בתי הספר שותפים למפעל זה. הקו המנחה: כל ילד אוכל ללא קשר למצבו הסוציו אקונומי.
 • לימודי שחיה לכיתות ה'
 • חינוך ממלכתי  וממלכתי דתי לגווניו – ממ"ד מעורב , תורני, חרדי לאומי, חב"ד
 • אולפן עירוני לעולים מארצות הרווחה.
 • בתי ספר ירוקים – חינוך בתפיסה ירוקה
 • בתי ספר  עם דגש על : נגינה, אומנות, מדעים, תקשוב
 • טיפוח חצר פעילה
 • אינטגרציה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות
 • התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – 360
 •  ייחודיות ובחירה מבוקרת – גף ניסויים
 • "בתי ספר של הקיץ" – רצף חינוכי לכיתות א'-ב' במהלך חודש יולי
 • ציל"ה – צהרונים לכיתות א'-ב'
 • חווה חקלאית – פעילויות בנושא אקולוגיה, חקלאות וסביבה
 • תקשוב בבתי ספר
 

תכניות העשרה

 • תכנית "קרב" – תכניות העשרה חווייתיות בכל בתי הספר.
 • "סל תרבות" – ברצף בין כיתה א' ל- ו' כל ילד ייחשף למפעלי תרבות הצגות, מפגשי תיאטרון, מוסיקה ועוד, תוך הקניית הרגלי צפייה וצריכת תרבות.
 • "אורח חיים בריא" – תכנית העוסקת בחינוך לבריאות טובה
 • מרכז מצוינות – באשכול הפיס
 • בועות אקולוגיות – פיתוח לימודי המדעים, סביבה ועוד...
 • תכניות איכות הסביבה
 • יריד מדעים עירוני
 • תכניות לצמצום פערים

 

יעדים חינוכיים

 • העצמת המנהיגות החינוכית מנהלים ומורים.
 • קידום הישגים לימודיים באנגלית, מתמטיקה  והשפה העברית על פי אמות המידה במבחני המיצ"ב.
 • עידוד יוזמות חינוכיות ויצירתיות הנותנות מענה לצרכיה הייחודיים של הקהילה.
 • צמצום פערים לימודיים בקרב עולים חדשים ואוכלוסיות מוחלשות.
 • הטמעת תרבות המצוינות המעודדת הצטיינות של תלמידים.
 • רצפים – שיפור וטיוב הקשר החינוכי פדגוגי מהגן ליסודי ומהיסודי לעל יסודי.
 • פיתוח וטיפוח הסביבה הלימודית בבתי הספר במגבלות התשתיות הפיזיות.
 • הטמעת "ניהול העצמי" בבתי ספר
 • מיתוג ייחודיות בתי הספר

 

טפסים

 

בתי ספר דתיים ממלכתיים

מגמה שם ביה"ס שם המנהל/ת טלפון בי"ס פקס כתובת ביה"ס מצגת
ממלכתי דתי (חרדי לאומי) אהבת ישראל בנים מוטי גולדשטיין 9997465 9927465 נחל שורק 16 צפייה
ממלכתי דתי חרדי לאומי אהבת ישראל בנות פזי ראשי 9951447 9951429 נחל שורק 15 צפייה
ממלכתי דתי תורני אורות בנים שמעון בן עמרם 9918312 9951909 שד' נהר הדן 3 צפייה
ממלכתי דתי תורני אורות בנות שלמה בדאש 9993308 9992835 שד' הרצוג 51 צפייה
ממלכתי דתי (זרם חבד) חב"ד בנות חנה אריה  9913980 9997241 מאיר בעל הנס 8 צפייה
ממלכתי דתי חב"ד בנים יחיאל קופשיץ 9913980 9997241 מאיר בעל הנס 8 צפייה
ממלכתי דתי תורני הראל יאיר בלולו 9921510 9921511 נחל רפאים 17 צפייה
ממלכתי דתי עוזיאל הרב אוריאל פדידה 9919577 9992490 בן אליעזר 7 צפייה
ממלכתי דתי לוין אלישבע אקווה 9916929 9915899 דוד רזיאל 22 צפייה
ממ"ח (ממלכתי חרדי) מקור חכמה  אריאל עזריאל 9926653 15325805208 בן איש חי 14
מוכש"ר נווה צבי הרב משה קליין 5730040 הגפן 32 צפייה
מוכש"ר שובו אסתר אקרמן 9993930 9994930 הגפן 26 צפייה

 

בתי ספר ממלכתיים

מגמה שם ביה"ס שם המנהל/ת טלפון בי"ס פקס כתובת ביה"ס מצגת
ממלכתי בגין בת שבע עבוש 9990227  9990227   בן אליעזר 14 צפייה
ממלכתי ז'בוטינסקי ברכה גדנקן ביטון 9911697  9994167  הנורית 16 צפייה
ממלכתי לוי אשכול משה הראל 9911369  9919578  הגולן 16 צפייה
ממלכתי שפות ותרבויות דלילה אליעזר 9917252  9922048  הגפן 28 צפייה