אנשי קשר 

אריק קיציס
מנהל מחלקת חינוך יסודי
077-2705385
קבלת קהל - בתאום מראש
 

דבר המנהל

החינוך הוא המפתח לשינוי ומשמש אחת מאבני היסוד עליהן מושתתים חיי חברה נורמטיביים התואמים את העולם המערבי. חינוך זה ראשיתו במסגרת המשפחה, המשכו במסגרת הכיתתית והבית ספרית ושיאו באזרחות תורמת ומועילה.

מערכת החינוך היסודי בבית שמש מאופיינת במגוון רחב של זרמים חינוכיים בעלי שונות חברתית – תרבותית ואידיאולוגית. בתי הספר פועלים במרחב המאופיין באקלים חינוכי מיטבי לאורם של ערכים, תוך שימת דגש על כבוד האדם, אהבת הזולת, חינוך לנתינה ולקבלת האחר והשונה.

המחלקה לחינוך יסודי משמשת כתובת למנהלי בתי הספר ועוסקת בטיוב תהליכי הלמידה ובהבטחת איכותה, תוך מתן תמיכה מערכתית רחבה לצרכים המגוונים של כלל התלמידים.

השנה, יצרנו שותפות מופלאה עם הפיקוח במשרד החינוך ועם וועד ההורים היישובי בחשיבה, תכנון ויישום תהליכים חינוכיים ולימודיים, תוך שקיפות מלאה ויחס של כבוד הדדי. אני סמוך ובטוח שזוהי הדרך לחולל שינוי חיובי במערכת החינוך בבית שמש. 

 

תחומי אחריות עיקריים

 • שיבוץ  ורישום  על פי הנחיות משרד החינוך וועדת השיבוץ העירונית.
 • העברות תלמידים  בין בית ספר אחד למשנהו.
 • קליטה ושיבוץ עולים חדשים במערכת החינוך העירונית.
 • יישום "חוק חינוך חובה" – שיבוץ במסגרות חינוך : מ"מ וממלכתי דתי.
 • ליווי הניהול העצמי בבתי הספר.
 • יישום מפעל ההזנה בבתי הספר.

 

חינוך לכל

 • אופ"ק חדש - בכל בתי הספר (עבודה פרטנית וקבוצתית)
 • לימודי שחיה לכיתות ה'
 • חינוך ממלכתי  וממלכתי דתי לגווניו – ממ"ד מעורב , תורני, חרדי לאומי, חב"ד
 • אולפן עירוני לעולים מארצות הרווחה.
 • בתי ספר ירוקים – חינוך בתפיסה ירוקה
 • בתי ספר  עם דגש על : נגינה, אומנות, מדעים, תקשוב
 • טיפוח חצר פעילה
 • אינטגרציה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות
 • התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – 360
 •  ייחודיות ובחירה מבוקרת – גף ניסויים
 • "בתי ספר של הקיץ" – רצף חינוכי לכיתות א'-ב' במהלך חודש יולי
 • ציל"ה – צהרונים לכיתות א'-ב'
 • חווה חקלאית – פעילויות בנושא אקולוגיה, חקלאות וסביבה
 • תקשוב בבתי ספר
 

תכניות העשרה

 • תכנית "קרב" – תכניות העשרה חווייתיות בכל בתי הספר.
 • "סל תרבות" – ברצף בין כיתה א' ל- ו' כל ילד ייחשף למפעלי תרבות הצגות, מפגשי תיאטרון, מוסיקה ועוד, תוך הקניית הרגלי צפייה וצריכת תרבות.
 • בתי ספר מקדמי בריאות – תכנית העוסקת בחינוך לבריאות טובה
 • מרכז מצוינות – באשכול הפיס - העשרה בלימודי מדעים.
 • תכניות איכות הסביבה
 • יריד מדעים עירוני
 • תכניות לצמצום פערים - רווחה חינוכית
 • "עת הדעת" - לימוד ותרגול דיגיטלי במקצועות הליבה - מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
 • "זוזו" - עידוד פעילות גופנית.
 • רובוטיקה
 • סל תרבות

 

יעדים חינוכיים

 • העצמת המנהיגות החינוכית מורים מנהלים (עתודה ניהולית).
 • קידום הישגים לימודיים באנגלית, מתמטיקה  והשפה העברית.
 • עידוד יוזמות חינוכיות, חדשנות ויצירתיות.
 • צמצום פערים לימודיים וחברתיים.
 • הטמעת תרבות המצוינות.
 • רצפים – שיפור וטיוב הקשר החינוכי פדגוגי מהגן ליסודי ולחטיבת הביניים.
 • פיתוח מרחבי למידה וטיפוח הסביבה הלימודית בבתי הספר.
 • ליווי מקצועי של ה"ניהול העצמי" בבתי ספר.
 • ליווי תכניות עבודה מקושרות תקציב בבתי הספר.
 • חידוד הייחודיות בבתי הספר.
 • שיפור תשתיות דיגיטליות בבתי הספר.
 • חינוך לאחריות לקהילה ולסביבה.
 • קליטת עלייה – אולפן עולים ייחודי
 • יישום "קולות קוראים" בבתי הספר בנושאים חינוכיים.
 • שיתופי פעולה עם מפעלי התעשייה בעיר. (אמץ מנהל)
 • עידוד ופיתוח מנהיגות צעירה.

בתי ספר יסודיים 

בתי ספר ממלכתי דתי

זרם

שם ביה"ס

שם המנהל/ת

טלפון בי"ס

פקס

כתובת ביה"ס

ממ"ד (חרדי לאומי) אהבת ישראל בנים דסי נחמני 02-9997465 02-9927465 נחל שורק 16
ממ"ד (חרדי לאומי) אהבת ישראל בנות פזי ראשי 02-9951447 02-9951429 נחל שורק 15
ממ"ד תורני אורות בנים הרב שלום צבי קרל 02-9918312 - שד' נהר הדן 3
ממ"ד תורני אורות בנות יוסי פרקש 02-9993308 02-9992835 שד' הרצוג 51
ממ"ד (זרם חב"ד) חב"ד בנות חנה אריה  02-9913980 02-9997241 מאיר בעל הנס 8
ממלכתי דתי (זרם חב"ד) חב"ד בנים יחיאל קופצ'יק 025099985 153-25099985 מאיר בעל הנס 8
ממלכתי דתי תורני הראל יאיר בלולו 02-9921510 02-9921511 נחל רפאים 17
ממלכתי דתי עוזיאל הרב אוריאל פדידה 02-9919577 02-9992490 בן אליעזר 7
ממלכתי דתי לוין אלישבע אקווה 02-9916929 02-9915899 דוד רזיאל 22
ממ"ח (ממלכתי חרדי) מקור חכמה  אריאל עזריאל 02-9926653 153-25805208 בן איש חי 14
מוכש"ר שובו אסתר אקרמן 02-9993930 02-9994930 הגפן 26
ממ"ח (ממלכתי חרדי) נצח ישראל בנות חני גרגל 02-6654439   המשלט 10
ממ"ח (ממלכתי חרדי) נצח ישראל בנים שאול מילר 02-6654440   המשלט 10
ממלכתי דתי גשר תניא ועקנין 02-9916929 02-9916929 דוד רזיאל 2
ממ"ח(ממלכתי חרדי) שירו למלך שי אבוהב 054-5493130   רב ששלמה זלמן אוירבך 44
ממ"ח(ממלכתי חרדי) אשירה בנות אורן בטחה 054-8487425   אחיה השילוני 7

 

בתי ספר ממלכתיים 

מגמה שם ביה"ס שם המנהל/ת טלפון בי"ס פקס כתובת ביה"ס
מ"מ בגין בת שבע עבוש 02-9990227  02-9990227   בן אליעזר 14
מ"מ ז'בוטינסקי ברכה גדנקן ביטון 02-9911697  02-9994167  הנורית 16
מ"מ לוי אשכול רחלי וייצמן  02-9911369  02-9919578  הגולן 16
מ"מ תל"י יצחק נבון ענבל מור 02-9917252  02-9922048  הגפן 28

 

חינוך מיוחד

מגמה שם ביה"ס שם המנהל/ת טלפון בי"ס פקס כתובת ביה"ס
מ"מ וממ"ד "שלב" נעמה אילוז 02-9992480     נחל רפאים 17
מ"מ כוללני בית ספר בכפר נטע יעקב 02-9902122 02-9902122 התבור 38