אנשי קשר 

רחל שילון
מנהלת מח' החינוך המיוחד

ברכה יעקב
מזכירת המחלקה לחינוך מיוחד
רייז שילר
רכזת ועדות השמה
טובה וייספיש
רכזת ועדות שיבוץ
יהודית דרעי
מנהלת הגיל הרך

 

קבלת קהל: א',ד',ה'   9:00-13:00
                    ב',ג      12:00-15:00

פגישות עם מנהלת המחלקה-בתיאום טלפוני לאחר פנייה בכתב (פרטי הבקשה,מס' זהות הילד/ה ומס' נייד וטל' להתקשרות).

נוהל קליטת עובדים לחינוך מיוחדטפסים