טלפונים: 02-9902114, 02-9902104

פקס: 02-9902132

קבלת קהל: א',ד',ה'   9:00-13:00
                    ב',ג      12:00-15:00

פגישות עם מנהלת המחלקה-בתיאום טלפוני לאחר פנייה בכתב (פרטי הבקשה,מס' זהות הילד/ה ומס' נייד וטל' להתקשרות).

נוהל קליטת עובדים לחינוך מיוחד

טפסים