אריק קיציס
מנהל מחלקת ביקור סדיר
קב"ס – קצין ביקור סדיר אחראי על יישום חוק חינוך חובה בבית שמש
 

מטרת תפקיד קצין ביקור סדיר ותאורו

מטרת התפקיד היא הבטחת ביקור סדיר של תלמידים בגילאי 5-18 שנים עפ"י חוק לימוד חובה,ומניעת נשירה של תלמידים ממערכת החינוך,הן ע"י החזרתם ללימודים במסגרת בה  למדו והן ע"י מציאת מסגרת לימודית חלופית בהתאם לצרכי התלמיד.

צוות הביקור הסדיר בבית שמש מונה 11 קב"סים המחולקים עפ"י בתי"ס.

 

אוכלוסיית הייעד

תלמידים מגן חובה עד כתה יב'.  

 

מישורי פעולה עיקריים במסגרת התפקיד

  • איתור תלמידים נושרים או בסכנת נשירה - איתור התלמידים נעשה ע"י מספר גורמים בקהילה המדווחים לקב"ס. הגורמים המדווחים הם: הצוות החינוכי בביה"ס, היחידה לקידום נוער, אגף הרווחה, הורי התלמיד, שכנים ועובדי קהילה. פעמיים בשנה הקבסי"ם מאתרים תלמידים ששמם אינו מופיע ברשימות של משרד החינוך. 

  • טיפול בפרט- הקב"ס משמש כתובת לפניות תלמידים, הורים, צוות ביה"ס וצוותים מקצועיים נוספים. כמו"כ הקב"ס משמש גורם מקצועי מתווך  מתכלל ומייעץ לגורמים השונים המטפלים בתלמיד. לקב"ס ממשקי עבודה עם גורמים מקצועיים שונים בעיר ומחוץ לעיר, כמו: שרות פסיכולוגי, אגף הרווחה, היחידה לקידום נוער אגף הבריאות, קציני מבחן, משטרה עוד.כמו"כ מבצע הקב"ס שיחות אישיות וביקורי בית בהתאם לצורך.

  • אכיפת חוק לימוד חובה-במסגרת תפקידו יש לקב"ס הסמכות לאכוף חוק לימוד חובה ולפנות ליועץ משפטי כנדרש בחוק-במקרה שהתלמיד אינו מבקר באופן סדיר במסגרת אליה הוא רשום.

 

רשימת קב"סים אגף החינוך

טובה דוד
קב"ס
אלימלך וסנר
קב"ס
מרים פליגלמן
קב"ס
מירי כץ
קב"ס
אברהם
קב"ס
חסידה טובולסקי
קב"ס
אסף טפירו
קב"ס
עדילי בן דוד
קב"ס
אבי אטיאס
קב"ס
נאוה קרניאל
קב"ס,
שרה פטנקין
קב"ס
הינדא פוסטולסקי
קב"ס
חמוטל בורנלי
קב"ס