אנשי קשר 

טובה דוד
מנהלת המחלקה לביקור סדיר (מ"מ)
077-2705385
מספר הפקס- 077-2705382
 
קב"ס – קצין ביקור סדיר אחראי על יישום חוק חינוך חובה בבית שמש
 

מטרת תפקיד קצין ביקור סדיר ותאורו

מטרת התפקיד היא הבטחת ביקור סדיר של תלמידים בגילאי 5-18 שנים עפ"י חוק לימוד חובה,ומניעת נשירה של תלמידים ממערכת החינוך,הן ע"י החזרתם ללימודים במסגרת בה  למדו והן ע"י מציאת מסגרת לימודית חלופית בהתאם לצרכי התלמיד.

צוות הביקור הסדיר בבית שמש מונה 11 קב"סים המחולקים עפ"י בתי"ס.

 

אוכלוסיית הייעד

תלמידים מגן חובה עד כתה יב'.  

 

מישורי פעולה עיקריים במסגרת התפקיד

  • איתור תלמידים נושרים או בסכנת נשירה - איתור התלמידים נעשה ע"י מספר גורמים בקהילה המדווחים לקב"ס. הגורמים המדווחים הם: הצוות החינוכי בביה"ס, היחידה לקידום נוער, אגף הרווחה, הורי התלמיד, שכנים ועובדי קהילה. פעמיים בשנה הקבסי"ם מאתרים תלמידים ששמם אינו מופיע ברשימות של משרד החינוך. 

  • טיפול בפרט- הקב"ס משמש כתובת לפניות תלמידים, הורים, צוות ביה"ס וצוותים מקצועיים נוספים. כמו"כ הקב"ס משמש גורם מקצועי מתווך  מתכלל ומייעץ לגורמים השונים המטפלים בתלמיד. לקב"ס ממשקי עבודה עם גורמים מקצועיים שונים בעיר ומחוץ לעיר, כמו: שרות פסיכולוגי, אגף הרווחה, היחידה לקידום נוער אגף הבריאות, קציני מבחן, משטרה עוד.כמו"כ מבצע הקב"ס שיחות אישיות וביקורי בית בהתאם לצורך.

  • אכיפת חוק לימוד חובה-במסגרת תפקידו יש לקב"ס הסמכות לאכוף חוק לימוד חובה ולפנות ליועץ משפטי כנדרש בחוק-במקרה שהתלמיד אינו מבקר באופן סדיר במסגרת אליה הוא רשום.

 

רשימת קב"סים אגף החינוך

שם הקב"ס טלפון דואל שעות עבודה בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים
טובה דוד – מנהלת מחלקה 077-2705385 tavadav2@gmail.con א-ה :

8:00-16:30
אורות בנים, אתרוג  ברנקו ויס-תיכון,נחשון
חמוטל בורנלי 077-2705309 hamutal37@walla.co.il א-ה :

8:15-16:30
דביר, ברנקו אתגרי, שעלי תורה
הינדא פוסטולסקי 077-2705390 hkabasit@gmail.com א-ה :

8:00-16:30
ב"י משכנות דעת,הרמה, גור שובו-בנות,אורות בנות,בית שלום נווה צבי אמית שחר,קרית חינוך,תיכון ב"י וינגרטן
שרה פטנקין 077-2705380 א,ב,ד :

8:00-15:00
בתי ספר מ"מ, בתי ספר ממ"ד מועדוניות 
אבי אטיאס 077-2705386 aviatias19580@walla.com א-ג :

8:00-11:00 15:30-17:30
ד :

8:00-16:30
אורות בנים,שלב

מוריה

אהבת ישראל בנים' תלמידי חוץ פנימיות
אסף טפירו 02-9902127 4318@walla.com
א-ד:
8:30-13:30

ד:

16:30-18:45
מאור לציון ,תפארת החיים,לקוט יוסף,נווה צבי,שובו -בנים עמל ירמיהו
חסידה טובולסקי 02-9902102 chasida3@gmail.com א,ב,ד :

8:00-13:00
א,ד :

13:00-15:45
חיי שרה,מגן אבות,בנות חיל,תורת אליהו מורשת דליה סמינר למורות,אומנות ודעת,באר מרים
מירי כץ 02-9902102  

 
א,ב,ה :

8:15-11:00
ב,ה :

11:00-16:30
ד :

15:00-17:00
ב"י נחלה ומנוחה,בית מלכה,בנות רחל,בנות הדסה,חב"ד,תורה לשמה (בנים)  דרכי רחל,כה תאמר ,שבילי בינה, ואת עלית,פניני חן 
צבי קינסטליך 02-9902113
y.z.k.kodesh7@gmail.com


 
א-ד :

9:15-13:30
 ד :

13:30-17:00
חניכי הישיבות, זאת ליהודה ,סוכת דוד,עטרת שלמה ,תורת אליהו-בנים,צאן קדושים,נוחה וקדושה,תורת הבית דרכי נועם,משכנות יעקב בית אליהו
אלימלך וסנר 02-9902102 elvasner@gmail.com א-ה :

9:00-13:00
תורת משה,אור בית שמש תורת חסד,כלל חסידי תורת עולם,אמרי חיים תורת שלום,בני משה תשב"ר',זכרון מאיר שמעון מקור החכמה,נודע בשערים