אנשי קשר

שלמה דרי
מנהל מחלקת אירועים
02-9909909
מאיר בלעיש סגן ומ"מ ראש העיר
ממונה רישוי עסקים

 

אודות המחלקה

מחלקת האירועים בעיר מציעה מגוון רחב של אירועים במהלך שנת הפעילות. אירועים עירוניים, פעילויות בשכונות, טקסים וכנסים.

האירועים מתקיימים באמפיתיאטרון עירוני, באולמות סגורים ובמרחבים הפתוחים הפרושים בבית שמש.