מחלקת הספורט רואה בפיתוח מערך השיעורים לחינוך גופני ובהעשרה ספורטיבית בית ספרית את הבסיס לבניית דור העתיד של הספורט המקצועי בבית שמש מחד ומאידך חינוך לערכים ספורטיביים בריאותיים לכלל האוכלוסייה. המחלקה לספורט פועלת להשתלמויות והעשרת תוכנית הלימודים לחינוך גופני פורמאלי ושאינו פורמאלי במסגרת בתי הספר. בימים אלו מתחיל תהליך רחב הקף לשינוי תפיסת מערך לימודי החינוך הגופני לילדי בית שמש מגיל הלימוד בגני הילדים ובתי הספר היסודיים ועד חטיבות הביניים ובתי הספר התיכונים. כל זאת בשיתוף פעולה עם הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך מחוז ירושלים.
 

ליגות עירוניות בהם מתחרים בתי הספר בעיר 

  1. ליגת קט – רגל בנים בהשתתפות 12 בתי ספר.

  2. ליגת קט – רגל בנות בהשתתפות 6 בתי ספר.

  3. ליגת מחניים לבנות בהשתתפות 10-12 בתי ספר.

  4. ליגת כדורגל לבנים בהשתתפות 12 בתי ספר.

  5. מירוץ שדה לבנים ובנות לכיתות ג-ד, ה-ו, ז-ח, בהשתתפות 15 בתי ספר.

 

מועדוני ספורט בתי ספריים המתחרים בליגות הארציות לבתי ספר


תיכון מקיף ברנקו וייס - כיתות ז-ח, ט הפעיל בתחומים הבאים


    • כדורגל בנות
    • כדורסל בנות
    • טניס שולחן בנים
    • ניווט בנים, בנות
    • פעילות נופש

  מנהלת: הגב' שי עליזה - 0544787843תיכון מקיף דתי אמית ע"ש פירסט – כיתות ז,ח הפעיל בתחומים הבאים:


    • כדורגל בנות
    • כדורגל בנים
    • כדורסל בנות
    • כדורסל בנים
    • כדורעף בנות
    • כדורעף בנים

 מנהל: מר גיל כליפא – 052-2280777אולפנת "נוגה" – כיתות ח,ט הפעיל בתחום:


    • כדורסל בנות