סטטיסטיקה כללית - עיריית בית שמש נכון ל- 04/07/2021

שם הפילוח

מס' תושבים

סה"כ מספר התושבים הפעילים

144,065

סה"כ מספר התושבים שנפטרו ב-12 החודשים האחרונים

289

סה"כ מספר התושבים שהיגרו ב-12 החודשים האחרונים

0

סה"כ מספר הזכרים הפעילים

73,223

סה"כ מספר הנקבות הפעילות

70,841

סה"כ מספר העולים הפעילים

20,440

 

שם הפילוח

מס' תושבים

 מגיל 0 עד גיל 5

28,677

 מגיל 6 עד גיל 12

27,900

 מגיל 13 עד גיל 17

16,122

 מגיל 18 עד גיל 21

10,703

 מגיל 22 עד גיל 39

33,063

 מגיל 40 עד גיל 69

23,357

 מגיל 70+

4,243

 
 
 

התפלגות לפי גיל

התפלגות לפי ארץ עליה

 

יחס ותיקים עולים