סטטיסטיקה כללית - עיריית בית שמש נכון ל- 01/03/2021

שם הפילוח

מס' תושבים

סה"כ מספר התושבים הפעילים

142,065

סה"כ מספר התושבים שנפטרו ב-12 החודשים האחרונים

295

סה"כ מספר התושבים שהיגרו ב-12 החודשים האחרונים

0

סה"כ מספר הזכרים הפעילים

72,180

סה"כ מספר הנקבות הפעילות

69,883

סה"כ מספר העולים הפעילים

14,937

 

שם הפילוח

מס' תושבים

 מגיל 0 עד גיל 5

28,253

 מגיל 6 עד גיל 12

27,578

 מגיל 13 עד גיל 17

15,982

 מגיל 18 עד גיל 21

10,458

 מגיל 22 עד גיל 39

32,496

 מגיל 40 עד גיל 69

23,113

 מגיל 70+

4,185

 
 

התפלגות לפי גיל

התפלגות לפי ארץ עליה

 

יחס ותיקים עולים