תפקיד מדור הרישוי הינו לטפל בהוצאת היתרי בנייה לבניינים חדשים, הרחבות דיור, הוספת מרפסות, פרגולות וכל שינוי בבניין המצריך היתר בנייה לרבות בקשה לשימוש חורג (כל שימוש בבניין שאינו בהתאם להיתר המקורי).

בקשות להיתר בנייה חייבות להיות ערוכות ע"י אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין רשום וחתומות על ידי כל בעלי הזכות בנכס את המסמכים הדרושים לפתיחת תיק רישוי ניתן לקבל במח' ההנדסה ברח' נחל שורק 8 רמב"ש.
 

שעות קבלת קהל במחלקה:

ימי שני –     12:00 – 9:00
ימי רביעי -   12:00 - 9:00 , 18:00 – 15:00
 

ניתן לקבל דרך האתר את המסמכים הבאים