המדור מופקד על מרבית נושאי הפיתוח הפיזי בעיר, תכנון ופיתוח תשתית עירונית של דרכים, קידום פרויקטים בטיחותיים עירוניים שוטפים , הקמת כיכרות, שיפורים בטיחותיים בצמתים קיימים, מתן היתרי חפירות, תאום עבודות תשתיות.
ניהול פרוייקטים בתחום אדריכלות נוף הכוללים פיתוח גנים ומתחמים וכן קידום פרוייקטים הנדסיים בעיר הכוללים סלילת רחובות חדשים ושיקום והרחבות רחובות קיימים ליווי נופי לפרוייקטים הנדסיים וליווי תכניות בניין עיר מההיבט הנופי.
המחלקה מטפלת בתכנון הפרוייקטים ומעניקה ליווי מקצועי במשך כל תהליך העבודה.
מידע נוסף ניתן לקבל במח' ההנדסה רח' נחל שורק 8 רמת בית שמש א'.