פרטי יצירת קשר

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

נתי גבאי
רמ"ט ראש העיר

עמר בן זקן
עוזר אישי

יהודית חדד
עוזרת ראש העיר- תשתיות והנדסה

ענת זריהן
מנהלת לשכה

ענת עייש
מזכירת לשכה

תמר אהרון
מנהלת פניות הציבור

סוזי ביטון
מזכירת פניות הציבור

לשכת סגני ראש העיר

דביר יצחק
עוזר סגן משה שטרית

משה שטרית
סגן וממ רה"ע

אביבה מלכה
מנהלת הלשכה

רינה הולנדר
סגנית רה"ע

הגב' אתי קורן
מזכירת הלשכה

הגב' אורנה נחמני
מנהלת פרוייקטים חברתיים

ישעיהו ארנרייך
סגן רה"ע

יחיאל גבריאלוב
עוזר