אנשי קשר 

צחי אלימלך
מנהל אגף חירום וביטחון
עידו אדמוני
מנהל מחלקת חירום
02-9909746
נתנאל בלוקה
קב"ט מפעלים ואזור תעשיה
שי זיקרי
עוזר מנהל אגף ביטחון ומחסנאי חירום
02-9909790
יגאל וקנין
צוות מקלטים
דודו אמויאל
צוות מקלטים
02-9909752
מלכי אבוחצירה
מתאמת פעולות מקלטים
יהודה בן הרוש
מנהל מחלקת מוס"ח
02-9909768
ענת עייש
מזכירת מח' מוס"ח
02-9909928
ציון בן דוד
קב"ט מוס"ח
02-9909812
אלדד רצאבי
קב"ט מוס"ח
02-9909744

 

תפקידים באחריות מחלקת הביטחון - בשגרה:

    • פתיחת שנת הלימודים – הקצאה ובדיקת הביטחון
    • קבלת מרכיבי ביטחון למוסדות חינוך חדשים.
    • דרישת הבטחה למוסדות חינוך/ הקצאה ואישור המשטרה
    • תרגיל ארצי למוסדות חינוך – לתרחישי חרום .
    • כנסים לעוזרי ביטחון, לרכזי טיולים ולמנהלי המוסדות.
    • אבטחת אירועים עירוניים בשיתוף משטרת ישראל ומחלקת אירועים.
    • ביקורת אבטחה במוסדות חינוך.
    • קיום ועדות ביטחון עירונית.
    • ארגון מחדש של תיקי שטח למוסדות חינוך.
    • ביקורת מיגון חדר כספת לנשק.
    • אבטחת השוק העירוני ובניין העירייה.
    • הכשרות ירי ורענונים לנושאי נשק מאושרים.
 

משימות מחלקת הביטחון - בחירום:

    • שיפוץ מקלטים עירוניים.
    • עדכון התיקים הייעודיים למשק לשעת חירום.
    • השתתפות בתרגילים מחוזיים / משק לשעת חירום.
    • השתתפות בכנסים השונים וקישור לשירותי החירום צה"ל/ משטרת ישראל/מל"ח / משרד הפנים.
    • תיאום הפעלה והצבת צופרי חירום במתחם הרשות.
    • רכישת מרכיבי ביטחון לשעת חירום.
    • קיום וועדות מל"ח תלת חודשיים ודיווח ליו"ר על ביצוע ההחלטות.
    • ביקורת אחזקה במחסני הציוד של מל"ח/ פס"ח.
    • תיאום וקיום השתלמויות מקצועיות לבעלי תפקידים בחירום.
    • שיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית בנושאי מפירי חוק התגוננות אזרחית.


לרשימת המקלטים הפעילים 

להצטרפות למערך המתנדבים