אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - אגף בטחון
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
צחי אלימלך מנהל אגף חירום וביטחון 02-9909764 [email protected]
יהודה בן הרוש מנהל מחלקת מוס"ח 02-9909764
עידו אדמוני מ"מ מנהל מחלקת חירום 02-9909746 [email protected]
שי זיקרי עוזר מנהל אגף ביטחון ומחסנאי חירום 02-9909790 [email protected]
מלכי אבוחצירה מתאמת פעולות מקלטים 02-9909764 02-9909767 [email protected]
שלי בן שמחון מזכירת מחלקת ביטחון מוסדות חינוך 02-9909928 [email protected]
ניסים אלמליח קבט מוס"ח 02-9909812 [email protected]
אלון קריאף קבט מוס"ח 02-9909789 [email protected]
אלדד קבט מוס"ח 02-9909744 [email protected]
נתנאל בלוקה קבט מפעלים ואזור תעשיה 02-9909743 [email protected]
יגאל וקנין צוות מקלטים 02-9909758 [email protected]
דודו אמויאל צוות מקלטים 02-9909752

 

תפקידים באחריות מחלקת הביטחון - בשגרה:

    • פתיחת שנת הלימודים – הקצאה ובדיקת הביטחון
    • קבלת מרכיבי ביטחון למוסדות חינוך חדשים.
    • דרישת הבטחה למוסדות חינוך/ הקצאה ואישור המשטרה
    • תרגיל ארצי למוסדות חינוך – לתרחישי חרום .
    • כנסים לעוזרי ביטחון, לרכזי טיולים ולמנהלי המוסדות.
    • אבטחת אירועים עירוניים בשיתוף משטרת ישראל ומחלקת אירועים.
    • ביקורת אבטחה במוסדות חינוך.
    • קיום ועדות ביטחון עירונית.
    • ארגון מחדש של תיקי שטח למוסדות חינוך.
    • ביקורת מיגון חדר כספת לנשק.
    • אבטחת השוק העירוני ובניין העירייה.
    • הכשרות ירי ורענונים לנושאי נשק מאושרים.
 

משימות מחלקת הביטחון - בחירום:

    • שיפוץ מקלטים עירוניים.
    • עדכון התיקים הייעודיים למשק לשעת חירום.
    • השתתפות בתרגילים מחוזיים / משק לשעת חירום.
    • השתתפות בכנסים השונים וקישור לשירותי החירום צה"ל/ משטרת ישראל/מל"ח / משרד הפנים.
    • תיאום הפעלה והצבת צופרי חירום במתחם הרשות.
    • רכישת מרכיבי ביטחון לשעת חירום.
    • קיום וועדות מל"ח תלת חודשיים ודיווח ליו"ר על ביצוע ההחלטות.
    • ביקורת אחזקה במחסני הציוד של מל"ח/ פס"ח.
    • תיאום וקיום השתלמויות מקצועיות לבעלי תפקידים בחירום.
    • שיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית בנושאי מפירי חוק התגוננות אזרחית.


לרשימת המקלטים הפעילים