אנשי קשר 

יהודה בן הרוש
מנהל מחלקת מוסח"
02-9909768
ענת עייש
מזכירת מח' מוסח "
02-9909928
ציון בן דוד
קבט מוס"ח"
02-9909812
אלון קריאף
קבט מוס"ח"
02-9909789
אלדד ה
קבט מוס"ח"
02-9909744
שבתאי חוג'ה
מנהל המחלקה
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר
גולן שליט
מנהל לשכת ראש העיר
מיכאל שטרית
עוזר ראש העיר
אסף מטרי
עוזר מנכל"
חנה כהן
מזכירת לשכת מנכל"
02-9909983

 

תפקידים באחריות מחלקת הביטחון - בשגרה:

    • פתיחת שנת הלימודים – הקצאה ובדיקת הביטחון
    • קבלת מרכיבי ביטחון למוסדות חינוך חדשים.
    • דרישת הבטחה למוסדות חינוך/ הקצאה ואישור המשטרה
    • תרגיל ארצי למוסדות חינוך – לתרחישי חרום .
    • כנסים לעוזרי ביטחון, לרכזי טיולים ולמנהלי המוסדות.
    • אבטחת אירועים עירוניים בשיתוף משטרת ישראל ומחלקת אירועים.
    • ביקורת אבטחה במוסדות חינוך.
    • קיום ועדות ביטחון עירונית.
    • ארגון מחדש של תיקי שטח למוסדות חינוך.
    • ביקורת מיגון חדר כספת לנשק.
    • אבטחת השוק העירוני ובניין העירייה.
    • הכשרות ירי ורענונים לנושאי נשק מאושרים.
 

משימות מחלקת הביטחון - בחירום:

    • שיפוץ מקלטים עירוניים.
    • עדכון התיקים הייעודיים למשק לשעת חירום.
    • השתתפות בתרגילים מחוזיים / משק לשעת חירום.
    • השתתפות בכנסים השונים וקישור לשירותי החירום צה"ל/ משטרת ישראל/מל"ח / משרד הפנים.
    • תיאום הפעלה והצבת צופרי חירום במתחם הרשות.
    • רכישת מרכיבי ביטחון לשעת חירום.
    • קיום וועדות מל"ח תלת חודשיים ודיווח ליו"ר על ביצוע ההחלטות.
    • ביקורת אחזקה במחסני הציוד של מל"ח/ פס"ח.
    • תיאום וקיום השתלמויות מקצועיות לבעלי תפקידים בחירום.
    • שיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית בנושאי מפירי חוק התגוננות אזרחית.


לרשימת המקלטים הפעילים 

להצטרפות למערך המתנדבים