אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - לשכה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי לעירייה 02-9909850 02-9909958 yoetz@bshemesh.co.il
עו"ד דקלה כלפון משנה ליועמש ותובעת עירונית dikla@bshemesh.co.il
עו"ד מיטל שרעבי 02-9909728 meitals@bshemesh.co.il
עו"ד שלי ביטון עו"ד 02-9909972 shellyb@bshemesh.co.il
ענת אבוחצירה מנהלת מדור התקשרויות חוזים ורכזת ועדת ערר לענייניי ארנונה 02-9909794 anat@bshemesh.co.il
קמילה יעקב מזכירת לשכה 02-9909850 kamila@bshemesh.co.il

חוקי עזר

תושבים יקרים, לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של העירייה.

הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

לאתר משרד הפנים         |       טופס דרישה לפיצוי