אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - לשכה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עו"ד מיקי גסטוירט יועץ משפטי לעירייה 02-9909850 02-9909958 [email protected]
עו"ד דקלה כלפון משנה ליועמש ותובעת עירונית [email protected]
עו"ד מיטל שרעבי 02-9909728 [email protected]
עו"ד שלי ביטון עו"ד 02-9909972 [email protected]
ענת אבוחצירה מנהלת מדור התקשרויות חוזים ורכזת ועדת ערר לענייניי ארנונה 02-9909794 [email protected]
קמילה יעקב מזכירת לשכה 02-9909850 [email protected]

חוקי עזר

תושבים יקרים, לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של העירייה.

הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

לאתר משרד הפנים         |       טופס דרישה לפיצוי