נציגים לוועדות

  • יו"ר רינה הולנדר
  • אסצלאו מולה
  • חיים זמורה
  • ישראל רמתי
  • סמנכ"ל
  • נציג מחלקת אירועים 
  • נציג ציבור
  • נציג ציבור
  • נציג ציבור