נציגים לוועדות

  • יו"ר שמעון גולדברג
  • יוסי גולדהירש
  • צבי וווליצקי
  • יועץ מקצועי מטעם העירייה