הגשת בקשות להיתר בניה


תושבים ועורכי בקשות נכבדים,
כחלק מהליך שיפור והנגשת המידע לתושבים, מינהל הנדסה קורא לתושבים לקראת חגי תשרי להגיש כעת בקשות להיתר בניה עבור מרפסות סוכה והרחבות ע"פ הצורך, על מנת להספיק לקבל היתר בניה טרם החגים.

כנסו לאתר ההנדסי שלנו לקבלת מידע ויצירת קשר: