נוהל הוצאת סחורות מבתי עסק


בעל/ת עסק יקר/ה,

אנו שמחים להרחיב יחד אתכם את שיתוף הפעולה שמטרתו העצמת העסקים בבית שמש, תוך ייעול תהליכים ביורוקרטיים והנגשה טובה יותר של השירותים העירוניים. אנו רואים בכם את מנועי הצמיחה הכלכליים של העיר ועומדים לרשותכם לטובת קידום העסקים, שיפור החזות והתשתית של אזורי הפעילות ועידוד קנייה מקומית.

במסגרת זו, נקבעו על ידי העירייה כללים מוסכמים להוצאת סחורה מבתי עסק שבמסגרתם תוכלו לפעול.     

לנוחיותכם, מספר הנחיות. בעל/ת עסק המעוניין/ת להוציא סחורה ו/או שולחנות וכסאות

יפעל כר"מ:

  • הגשת בקשה למינהל תפעול, בצירוף תרשים/סקיצה בדבר המיקום המבוקש וצילום של חזית העסק.
  • בתוך 14 ימים תתקבל הודעה בדבר בדיקת הבקשה והאם עומדת בתנאי הנוהל.
  • בתוך 10 ימים מבדיקת הבקשה יתואם סיור עם בעל העסק לבחינת הבקשה בשטח.
  • לאחר הסיור ובכפוף לשיקול דעת המחלקה תימסר תשובה לבעל/ת העסק, ובמידה ותאושר הבקשה יועבר שובר לתשלום.
  • לאחר התשלום יקבל בעל העסק מדבקה (בדומה לתו חניה) אותה עליו להדביק במקום בולט בחזית העסק- כגון חלון הראווה או דלת הכניסה.

*תותר הוצאת סחורה ברצועה שרוחבה לא יעלה על מטר אחד ואורכה לא יעלה על חזית החנות (כמובן ללא הפתח).

את הבקשה יש להגיש  רק באמצעות אתר העירייה בכתובת: https://www.betshemesh.muni.il/100958/

לכל שאלה, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: yochaya@Bshemesh.co.il

העירייה תפעל לביצוע אכיפה, אנא הימנעו מקנסות ואי נעימות והקפידו לפעול כחוק.

store.pdf