מניעת זיהום אויר מתחבורה – כיצד?

נציגי הרשויות בית שמש ומטה יהודה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק"  השתתפו שבוע האחרון ביום עיון בנושא כלים לצמצום זיהום אויר מתחבורה שאורגן על ידי המשרד להנגנת הסביבה.נציגי הרשויות בית שמש ומטה יהודה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" השתתפו שבוע האחרון ביום עיון בנושא כלים לצמצום זיהום אויר מתחבורה שאורגן על ידי המשרד להנגנת הסביבה.

מטרת יום העיון הייתה היכרות עם פעילות אגף התחבורה במשרד להגנת הסביבה שהוא אגף חדש, וחשיפה לאמצעים, המלצות והנחיות, שיכולות לקדם מניעת זיהום אויר ברשויות מקומיות.

החשיפה לזיהום אויר מתחבורה מעלה את הסכנה של תחלואות שונות כמו מחלות ריאה, סרטן ועוד

מה יכולה רשות מקומית לעשות כדי להקטין זיהום אויר מתחבורה בשטחה, הנה כמה רעיונות:

*לעודד תחנת מוניות הרוכשת מוניות היברידיות (מנוע שבו שתי מערכות הנעה שונות מנוע חשמלי עם מנוע בעירה פנימית)
 

*לדרוש במכרז למפעיל התחבורה הציבורית  שאחוז ניכר מהאוטובוסים שלו יהיו חשמליים - בבית שמש הכניסו סעיף כזה במכרז שפורסם לאחרונה- מכרז שבו אחוז ניכר מהאוטובוסים בתחבורה הציבורית יהיו חשמליים!!

*להתקין מסנני חלקיקים במשאיות לאיסוף אשפה – המשרד להגנת הסביבה מסבסד או להפעיל משאיות מונעות גז טבעי.

*להכניס דרישות במכרזים של קבלנים שישתמשו בכלי צמ"ה  (ציוד מכני הנדסי) חדשים או שיתקינו בהם מסננים.
 

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך המלצות בו יכולים מקבלי ההחלטות ברשויות להיעזר.

יום העיון גם חשף את המשתתפים לפרויקטים חדישים המתבצעים בימים אלה ברחבי הארץ כמו: פרויקט תחבורה ירוקה באשדוד המכשיר קו תחבורה ציבורית באורך של 13 קילומטרים שבו יסעו רכבים מזהמים פחות. ופרויקט שיתוף רכב חשמלי בחיפה, המאפשר לתושבים "לקחת" רכב חשמלי מנקודות שונות בעיר לשימוש יומי ולהחזירו לנקודה אחרת.


 

אוטובוס חשמלי בהטענה