תחילת עונת היתושים – הדברה ביולוגית ומניעה

המדביר נדרש על ידי עיריית בית שמש לפעול במלוא המרץ להדברת כל מקורות המים בעיר.


אנו בחודש אפריל ועם עליית הטמפרטורה החלה עונת הדברת היתושים בבית שמש. המדביר נדרש על ידי עיריית בית שמש לפעול במלוא המרץ להדברת כל מקורות המים בעיר.

כדי להימנע ממטרדי יתושים ומעקיצות של יתושים, פונים אליכם מנשה אליאס ממונה איכות הסביבה, שאול פוקס מנהל אגף שפ"ע ואבי ברכה מנהל היח' האזורית לאיכות הסביבה להימנע מהשקיית ייתר בגינות, להקפיד על ריקון מים מתחתיות של עציצים, דליים, חביות או אגרטלים, לנקז מים עומדים ממרזבים סתומים ולחורר כל צמיג שצובר מים.

טיפול ומניעה יכולים להיעשות על ידי כל אחד מכם התושבים.מים העומדים מעל לשבוע מהווים מקום אידיאלי להתפתחות זחלי יתושים, מהם יתפתחו יתושים  בוגרים, עוקצים! העלולים גם להעביר מחלות קשות.
הדרך העיקרית להדביר את היתוש היא על-ידי ביצוע פעולות מניעה.

רק במקרים מיוחדים נדרש שימוש בחומרי הדברה.

אם ישנם מוקדי מים עומדים בסביבת בתי מגורים ואינכם יכולים לייבש את המים נא הודיעו למוקד העירוני.

תחילת עונת היתושים