לקראת בחירות ירוקות יותר

היחידה האזורית לאיכות הסביבה קוראת למועמדים לבחירות המקומיות הקרובות לעמוד בעקרונות הבחירות הירוקות !


היחידה האזורית לאיכות הסביבה קוראת למועמדים לבחירות המקומיות הקרובות לעמוד בעקרונות הבחירות הירוקות !           

בתקופה שלפני בחירות המקומיות, נלקחים המרחבים הציבוריים בשטח הרשויות כבני ערובה לתעמולת הבחירות ומשמשים כבמה לפרסום וקידום המועמדים לבחירות וסיעותיהם.

כסף רב מושקע בקמפיין בחירות של כל מועמד לרבות הדפסת שילוט וחומרי תעמולה. מכיוון שחלק מחומר התעמולה מיועד לחלוקה ידנית לקהל הבוחרים,  מודפסת כמות עודפת של חומרי תעמולה. חומרים אלו מושלכים ברשות הרבים ביום הבחירות והחומר העודף שלא חולק, מושלך לפח עם סגירת הקלפיות.

שילוט חוצות, גם הוא, מודפס בכמויות גדולות על מנת שיהיו לפעילים מספיק שלטים לתלות לאחר שיתלשו השלטים שכבר תלו, על ידי פעילי הסיעות המתחרות. השילוט שנתלש (או מתעופף עקב תליה רשלנית) יושלך כלאחר יד ויהפוך למפגע לסביבה (אם לא ימצא את דרכו לכביש) ולמפגע תחבורתי מסוכן (כאשר ימצא את דרכו לכביש).

עצים וגדרות בנקודות מפתח בשטח הרשות יצמיחו אזיקונים וחבלים כתוצאה ממלחמות השילוט הנ"ל.

מעבר לעלויות הפקת עודפי החומרים ועלויות פינויים להטמנה לאחר שהושלכו, הרשות המקומית משריינת תקציבים ניכרים לשיקום "נזקי סופת הבחירות".

לידיעתכם קיימים חוקים שונים האוסרים את התופעות הנ"ל:

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984

חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו 1966

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תש"ט – 1959

חוק העונשין, תשל"ז – 1977 - תוספת שניה, סעיף 196


אז כיצד  נמנע לכלוך הסביבה והסיכון לנוהגים בדרך  ונקטין בזבוז משאבים וכספי ציבור, נשמור על הסדר הציבורי ונימנע חיכוכים מיותרים בין תושבי הרשות המקומית?

נציע לראשי הסיעות העומדות לבחירות לחתום על אמנה  כדוגמת האמנה המצורפת, בה הם מתחייבים לנהל את מהלך הבחירות באופן שישיג את המטרות המפורטות לעיל.
 


 

אמנת הבחירות הירוקות
 

אני, _______________ ראש סיעת __________ , החתום על אמנה זו, מעוניין לקיים מסע בחירות לרשות המקומית תוך שמירה על ניקיון רשות הרבים, אחריות והקפדה למניעת בזבוז כספי הציבור, הפחתת ייצור של פסולת מיותרת ושמירה על הסדר הציבורי, בכך להוביל לשינוי בהרגלי תעמולת הבחירות.

לפיכך, הנני מתחייב, בשמי ובשם סיעתי, לפעול על פי העקרונות שלהלן:

  1. אקפיד כי פעילי סיעתי ישמרו על הוראות החוק הקיים:

חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 1984

חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ז 1966

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט 1959

חוק העונשין, תשל"ז – 1977 - תוספת שניה, סעיף 196

  1. לא אמסור הודעות לתושבים בחלוקה ידנית במרחב הציבורי (פליירים).
  2. אשלח דברי תעמולה כתובים, במקרה הצורך, ישירות לבתי התושבים.
  3. במידת הצורך, אמסור מסרים לתושבים במדיה דיגיטלית בדיוור ישיר, בעיתונות האינטרנטית, ברשתות החברתיות, חוגי בית, פנייה טלפונית וכל אמצעי אחר שימנע בזבוז משאבים ולכלוך רשות הרבים.
  4. לא אתלה שלטים ומודעות במרחב הפרטי (מרפסות, חלונות ועוד).
  5. אקפיד על כך שתליית מודעות תיעשה אך ורק על גבי לוחות המודעות החוקיים ובהתאם להנחיית וועדת הבחירות הירוקות.
  6. תליית שלטים במקומות הייעודיים תעשה על ידי צוות בלתי תלוי.
  7. אקפיד כי שלטי חוצות מטעם סיעתי לא יראו מדרכים בינעירוניות.
  8. ביום הבחירות אשתמש רק בשלטים ניידים בקרבת הקלפיות.

ראש הסיעה             

להורדת קובץ אמנת הבחירות הירוקות לחץ כאן