מטרד הברחשים

עם לבלוב הצמחייה בשטחים הפתוחים המקיפים את בית שמש, האביב מביא עמו גם תופעות נעימות פחות - נחילי ברחשים.עם לבלוב הצמחייה בשטחים הפתוחים המקיפים את בית שמש, האביב מביא עמו גם תופעות נעימות פחות - נחילי ברחשים.

הברחשים הם חרקים קטנים גורמים מטרד לאוכלוסייה, חרקים אלו הנם אורחים לתקופה קצרה של מספר שבועות ואינם מסוכנים לציבור. התופעה נפוצה ברחבי הארץ בעונת הקציר.

נוכחותם גורמת לאי נעימות אך הימצאותם אינה מסוכנת וזאת על פי בירור עם המשרד להגנת הסביבה. אין גם הנחיות לרשויות בעניין. הדברה בערפול אינה מאושרת בדרך כלל מכיוון שהשפעתה על הברחשים שולית מחד, ומאידך חומרי הערפול: סולר וחומרי הדברה יכולים לגרום לפגיעה באוכלוסיות חלשות, ילדים, זקנים ואנשים אסתמטיים.

החודש האחרון התאפיין בתנודתיות קיצונית במזג האוויר , היו מספר ימי גשם משמעותיים שאינם אופייניים לעונה ומצד שני  היו ימי שרב קיצוני שגם הם אינם אופיינית לעונה, תנודתיות זו גרמה לעלייה משמעותית במטרדי ברחשים, יתושים וזבובים באזורנו.

אל מוקד העירייה הגיעו השבוע פניות רבות. התלונות נבדקו על ידי מדביר מוסמך ובמרבית המקרים מדובר בברחשים ולא ביתושים שטופלו כמקובל. גם לדברי המדביר, שהנו בעל ניסיון, מדובר בתופעת טבע טורדנית מוכרת שמלווה רק באי נעימות ונמשכת מספר שבועות בלבד.

כפי שפורסם בעיתון הארץ במאמר של פרופ' צבי מנדל, חוקר במחלקה לאטימולוגיה במנהל המחקר החקלאי: "אין מדובר בתופעה חריגה, מכת המעופפים נפוצה ואופיינית לימים החמים בעונת האביב בכל מקום בעולם. כאשר צמחיית הבר מתחילה להתייבש זה האות בעבור הזחלים להתפתח ולהתבגר למעופפים, הברחשים צפויים להישאר באזורינו בימים הקרובים ואז ייעלמו, מלבד טרדה הם אינם מסוכנים "

בהזדמנות זו יש להדגיש שהדברת יתושים בנחלים ובמקווי מים מתבצעת באופן סדיר על ידי העירייה באמצעות מדביר שמוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. עבודת המדביר מתבצעת על ידי אגף ש.פ.ע שמפעיל את המדביר ומפקח על עבודתו, התלונות מתקבלות במוקד העירייה ומטופלות כנדרש.

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת ניטורים קבועים במקורות מים לביצוע ההדברה .

עם זאת בשנים האחרונות חדר לארצנו יתוש "הנמר האסיאתי" שמתפתח בחצרות בתים, במקורות מים קטנים כמו דליים, בריכות  ותחתיות עציצים. על כן מבקש מנשה אליאס, חבר המועצה והממונה על איכות הסביבה מהתושבים  התושבים לייבש מקורות מים עומדים בחצרות הבתים, להתקין רשתות ככל שניתן, להשתמש בתכשירי הגנה המרחיקים את היתושים ולהודיע למוקד העירוני על מקורות מים עומדים בסביבות המגורים. יש לציין כדוגמא שכוס מים קטנה יכולה לייצר כמאה יתושים אשר השפעתם המידית מורגשת בסביבה הקרובה.

מטרד הברחשים