נציגות המשרד להגנת הסביבה באו לראות חינוך לקיימות בבית שמש


לקראת סוף שנת הלימודים התארחו בעיר נציגות המשרד להגנת הסביבה, מאירה הלפר ומיה שליט, שבאו לראות עשייה חינוכית מקיימת שהתבצעה בשנה"ל האחרונה בבתי ספר בנושא "שמירה על נחלת הכלל" ופעילות עם קהילה לקידום השמירה על הסביבה.

הביקור התקיים בבתי הספר לוי אשכול, ז'בוטינסקי ותורת אליהו בנות ובגינה קהילתית ברחוב הגפן.

את התכנית הגישה היחידה לאיכות הסביבה למשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא.

16 בתי ספר מכול המגזרים משתתפים בתוכנית 'שמירה על נחלת הכלל',

 את התכניות מפעילות אפרת כהן פלאם ממרכז הקיימות ורחל רבינוביץ מחברת "בשביל ארצי".

התלמידות והתלמידים  למדו את נושא שמירה על נחלת הכלל, טיפחו את שטח החצר, יצאו למפות את סביבת בית ספר ציינו במפה מה קיים ומה חסר: פחים להפרדת פסולת, מתקני משחקים, ספסלים, עצים, צל, מדרגות ומה מצבן ועוד

המפות תועברנה לראש עיר כהמלצה לשיפור חזור העיר ושמירה על נחלת הכלל.

נציגי התלמידים שלמדו את הנושא לעומק  העבירו את הפעילות לשאר כיתות בית הספר ולקהילה מחוץ לבית הספר לדוגמא: הכינו פעילות לשמירה על הניקיון ויצאו לניקיון עם ילדי גן ילדים סמוך.

עוד הכינו התלמידים והתלמידות תערוכה להורים, שילוט בגן ציבורי לשמירה על הניקיון ושידרגו פינה לטובת כל התלמידים בבית הספר.

המורים והמורות התלמידים והתלמידות ספרו לנציגות המשרד להגנת הסביבה על העשייה שבית ספר עשה וכמה זה השפיע על הצוות ועל התלמידים לשמור יותר על הסביבה!!