סגנית ראש העיר, רינה הולנדר בשישי תרבות בית שמש כאחראית על הרווחה בעיר:


סגנית ראש העיר, רינה הולנדר בשישי תרבות בית שמש כאחראית על הרווחה בעיר: ״במו״מ הקואליציוני יכולתי לבחור תיק אחר אבל היה חשוב לי לקחת את תיק הרווחה. תושבי העיר הם התשתית של העיר. יש לנו תשתית אנושית מצוינת וחשוב לקדם ולפתח אותה. יש לנו תושבים מצוינים, עובדים סוציאליים מסורים ואף נכנסה מנהלת רווחה חדשה ומקצוענית, גילה רונן.

ראש העיר, עליזה בלוך וכלל חברי המועצה קיבלנו עיר במצב נתון. יש לנו משאבים מקומיים מצוינים- מיקום גאוגרפי, נוף, ובייחוד תושבים נהדרים - יחש עם זה אנחנו חייבים סיוע ממשלתי והממשלה צריכה להבין כי היא צריכה לתמוך בעיר בית שמש.
בהובלת ראש העיר נוכל לקחת את העיר, למקום טוב יותר. אני מתאמצת להביא ציבור מהדתי הלאומי ומהציבור הכללי לתוך בית שמש. העיר חייבת להישאר מגוונת. העיר הייתה בעבר במצב סוציואקונומי 6 ונוכל לחזור לשם. 
מנהיגות של נשים היא אפשרית. מרים הנביאה, אשר על מותה נקרא השבת בפרשת חוקת, הייתה מנהיגה נשית יחד עם עוד נשים רבות בתנך. היה כאן מהפך רציני כאשר נבחרה כאן ראש עיר אישה וכאשר חלק גדול מהצוות המוביל הוא נשי. המהפך הזה צמח מתוך כך שיש בעיר קבוצה רצינית של נשים פעילות כבר שנים רבות . נשות בית שמש היו כל השנים בפרונט של עשיה. אנחנו ממשיכות ונמשיך לפעול ולהוביל את העיר למקום מצוין.

שישי תרבות בית שמש מתקיים אחת לחודש בהנחייתו של אטילה שומפלבי.

לפרטים: דפנה כהן נוריאל, דוברת עיריית בית שמש: 050-8482856

רינה הולנדר בשישי תרבות בית שמש