אכיפה: אוטובוסים החונים בשכונת מגורים וגורמים לרעש ולזיהום אויר


למוקד עיריית בית שמש הגיעו תלונות על  רעש וזיהום אויר הנגרמים מאוטובוסים החונים בשכונת מגורים בתחנה האחרונה של קו הנסיעה ואינם מכבים את המנוע.
הרכבים עומדים מונעים במשך זמן רב וגורמים למטרד של רעש וזיהום אויר.

על פי סעיף 72 א' לתקנות התעבורה :

איסור התנעת אוטובוס חונה תק' (מס' 3) תש"ס-2000

72א.  (א)  לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן חניה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להפעיל מנוע של אוטובוס בזמן חניה למשך 10 דקות לפני העלאת הנוסעים לאוטובוס, או במקומות שאינם בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים ושאינם בקטעי דרך שבתים בנויים לצדם.

העובר על תקנה זו צפוי לקנס של 500 ש"ח

בעקבות התלונה פנתה היחידה לאיכות הסביבה, בעזרת אגף פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה במחוז ירושלים אל אגף התחבורה במשרד להגנת הסביבה.

נשלח בוחן של משטרת ישראל שהגיע למקום ולאחר ביצוע תצפית, הצליח לתפוס שני נהגי אוטובוס, אשר לא דוממו מנוע במשך יותר מ 10 דקות בעת העמידה בתחנה הסופית ונתן להם דוח של 500 ₪ כל אחד.

הממונה על היחידה לאיכות הסביבה צבי ווליצקי ומנהל היחידה אבי ברכה : " אנו מצפים שבעקבות דוגמא זו של אכיפה התופעה לא  תחזור על עצמה  ושחברות האוטובוסים תתחשבנה בשכנים ,תושבי העיר, שהם פועלים בסביבתם ובשבילם"