מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' כה/19 – דובר הרשות המקומית חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' כו/19 – ראש מנהל חינוך וקהילה חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לב/19 – מדריך- ראש צוות חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לג/19 – עו"ס לעניין סדרי דין חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לד/19 – עו"ס נפגעות תקיפות מיניות חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לה/19 -מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לו/19 -מרכז נושא שיקום פנימי 17/02/2019 04/03/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 8/19: מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנסות ובדיקת התחשבנות תקציבי חינוך 17/02/2019 28/02/2019
מכרז מס' 9/19: מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנסות שמירה וביצוע התחשבנות בתקציבי משרד הבט"פ 17/02/2019 28/02/2019
מכרז מס' 5/2019: ביטוח רכוש וחבויות 10/02/2019 27/02/2019
מכרז מס' 6/19: ביטוח כלי רכב וציוד מיכני הנדסי 10/02/2019 03/03/2019
מכרז מס' 4/19: מתן שירותי תכנון - עודכן סעיף התמורה פומבי 10/02/2019 06/03/2019
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2025

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
דרושים עוזרים לאיסוף אשפה (X3) באגף שפ"ע 07/02/2019 28/02/2019
דרוש עובד ניקיון לאולם ספורט 06/02/2019 06/03/2019
דרושים בבית שמש- 3 משרות 28/01/2019 28/02/2019

עבור לארכיון המכרזים