מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

> למילוי טופס מקוון בקשה למשרה פנויה לחצו כאן 

 

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' מג/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער (מגזר כללי) חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז מס' מד/19 – עובד/ת חינוך טיפול מניעת נשירה (מגזר חרדי בנים) חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז מס' סט/19 – מנהל מחלקת קשרי ממשל ומיצוי משאבים חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז מס' מה/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער- נוער עולה יוצא אתיופיה חיצוני 18/04/2019 02/05/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 11/2019: לאספקה של מנוף לאיסוף גזם ולמוטמנים 12 טון מטר + ארגז רכין (הייבר) 7 מטר פומבי 16/04/2019 05/05/2019
מכרז מס' 19/ 10: להגשת הצעות למתן שירותי הנחיה חינוכית עבור עיריית בית שמש 03/04/2019 06/05/2019
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2025

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשרות לביצוע מיזם משותף לימודי שחיה לתלמידי מוסדות החינוך בבית שמש 31/03/2019 17/05/2019
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי 18/03/2019 18/05/2019
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי- מחלקת ח"ן חרדי 12/03/2019

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
דרושים 7 עובדי ניקיון 50% משרה 08/04/2019 08/07/2019
דרושים שני עובדים למחלקת גינון 31/03/2019 31/05/2019

עבור לארכיון המכרזים