מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

> למילוי טופס מקוון בקשה למשרה פנויה לחצו כאן 

 

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' קמו/19 – עובדת קידום נוער בסיכון מתאמת מגזר בקידום נוער – רכזת השכלה נערות מגזר דת"ל/חרדי חיצוני 07/10/2019 07/11/2019
מכרז חיצוני מס' קנג/19 –נהג משאית מנוף ודחס מעל 15 טון חיצוני 07/10/2019 07/11/2019
מכרז מס' קמה/19 – עובד קידום נוער בסיכון תכנית חיבורים חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קמז/19 – מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קנב/19 -עו"ס שיקום (צרכים מיוחדים) חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קמט/19 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 26/09/2019 29/10/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 23/19: מתן שירותי מוקד לפניות תושבים פומבי 22/09/2019 07/11/2019
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2025

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי 26/09/2019
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי- מחלקת ח"ן חרדי 12/03/2019

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לעיריית בית שמש דרושים סטודנטים לעבודה זמנית 21/07/2019 31/10/2019

דרושים בעיר

השירות ניתן כשירות לציבור ואין העירייה אחראית לתוכן המודעה או לכל נושא הקשור בהעסקה.

דרושים בעיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

עבור לארכיון המכרזים