מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' צה/ 18 - מנהל מחלקת בטחון מוסדות חינוך פנימי 13/12/2018 23/12/2018
מכרז חיצוני מס' סז/18 - מנהל מחלקת החינוך העל יסודי - הועבר למכרז פנימי חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' סח/18 - מנהל מחלקת צרכים מיוחדים - הועבר למכרז פנימי חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' סט/18 - מנהל אגף שפ"ע ברשות חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' ע/18 – מהנדס העיר חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עא/18 – מהנדס דרכים, תשתיות ומבני ציבור חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עב/18 – מנהל מחלקת הסעים - מבוטל חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עג/18 – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עד/18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עה/18 – מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות - הועבר למכרז פנימי חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז פנימי מס' עח/18 - מנהל מחלקת החינוך העל יסודי פנימי 02/12/2018 13/12/2018
מכרז פנימי מס' עט/18 - מנהל מחלקת צרכים מיוחדים פנימי 02/12/2018 13/12/2018

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2018

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
דרושים 5 עובדי ניקיון בדרגת שכר 4-6 פטורים ממכרז חיצוני 21/11/2018 21/12/2018

עבור לארכיון המכרזים