מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' סג/18 – מנהל/ת אדמיניסטרטיבי חיצוני 14/10/2018 25/10/2018
מכרז מס' סא/18 – רכז מעורבות חברתית פנימי 14/10/2018 25/10/2018
מכרז מס' סד/18 – עובד קידום נוער בסיכון לנערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי חיצוני 14/10/2018 01/11/2018
מכרז מס' סו/18 – מפקח תכנון ובניה חיצוני 14/10/2018 01/11/2018
מכרז מס' סה/18 – עובדת קידום נוער בסיכון לנערות מהמגזר החרדי חיצוני 14/10/2018 01/11/2018
מכרז מס' נב/18 לתפקיד מנהל אגף לשירותים חברתיים חיצוני 02/10/2018 21/10/2018
דרושים- עובדי ניקיון פומבי 03/09/2018 03/11/2018

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2018

עבור לארכיון המכרזים