מוקד העירייה לשירותכם באמצעי הבאים: אתר העיריה, אפילקצייה עירונית ,חיוג מקוצר 106, חיוג מקוצר מסלולר: 10622

פניות למנהל המוקד מר משה כהן במייל moshecohen@bshemesh.co.il

עדיפות לפניות באמצעות קו הוואאטסאפ: 0522216013

בדיקת סטטוס פנייה

 

פרטי הפנייה

פרטי הפונה