מוקד משולב (עירוני 106 / רואה) - שירותים בקליק מכל מקום ובכל זמן 24 שעות
דרכי התקשרות למוקד:

  1. קו וואטסאפ 052-219-7885 ישירות למוקד.
  2. אפליקציית "בית שמש".
  3. מוקד 106 מכל טלפון.
  4. "שמשפון" - טופס פניה למוקד העירוני.
  5. אתר עיריית בית שמש – https://www.betshemesh.muni.il/  לינק 106.

 עדיפות לפניות באמצעות קו הוואאטסאפ:  052-219-7885

יש להקפיד ולדווח על כל פרטי הפניה - שם, נייד, כתובת המפגע, תיאור המפגע

בדיקת סטטוס פנייה

מוקד עירוני בית שמש-שלך ולשירותך תמיד

פרטי הפנייה

פרטי הפונה