המחלקה מטפלת בפניות ציבור המגיעות ללשכת ראש העיר 
חשוב להבהיר כי בנושא פניות דחופות ודיווח על ליקויים- יש להמשיך לפנות למוקד 106.

בכל מקרה של בעיה או שאלה, התחילו בפנייה למחלקה הרלוונטית המטפלת בנושא, ורק אם הנושא לא טופל,
או טופל שלא לשביעות רצון התושב, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור.

הליך הטיפול בפניה ומתן המענה לתושב, מתבצעים ברמת שירות ומהימנות גבוהה, תוך שמירה על מסגרת זמן מענה קבוע ומוסכם.
בנוסף, מתקיימים  מתקיימים סיורים בעיר בהשתתפות גורמים עירוניים  ומפגשי תושבים 'עושים שכונה' עם ראש העיר, מנהלי האגפים וחברי המועצה.

היחידה פועלת בין השעות 8:00-16:00

טלפון: 02-9909841

פקס: 02-9909960

דוא"ל: pniyot@bshemesh.co.il

דואר: היחידה לפניות הציבור, עיריית בית שמש דרך יצחק רבין 2, קניון נעימי בניין C   9958557