המחלקה מטפלת בפניות ציבור המגיעות ללשכת ראש העיר ולשכת המנכ"לית.
חשוב להבהיר כי בנושא פניות דחופות ודיווח על ליקויים- יש להמשיך לפנות למוקד 106.

בכל מקרה של בעיה או שאלה, התחילו בפנייה למחלקה הרלוונטית המטפלת בנושא, ורק אם הנושא לא טופל,
או טופל שלא לשביעות רצון התושב, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור.

הליך הטיפול בפניה ומתן המענה לתושב, מתבצעים ברמת שירות ומהימנות גבוהה, תוך שמירה על מסגרת זמן מענה קבוע ומוסכם.
בנוסף, מתקיימים סיורים בעיר בהשתתפות גורמים עירוניים  ומפגשי תושבים 'עושים שכונה' עם ראש העיר, מנהלי האגפים וחברי המועצה.

היחידה פועלת בין השעות 8:00-16:00

טלפון: 02-9909841

פקס: 02-9909960

דוא"ל: pniyot@bshemesh.co.il

דואר: היחידה לפניות הציבור, עיריית בית שמש דרך יצחק רבין 2, קניון נעימי בניין C   9958557

 

באפשרותך לקבל מידע אודות פנייה ציבור ישנה לבירור סטטוס פנייה

פרטי הפונה

פרטי הפנייה