בית שמש עשירה בממצאי מורשת והיסטוריה והמבקר באתרי התיירות בעיר ייחשף לעולם מרתק של עשייה, אורח חיים ותרבות של אבותינו שחיו כאן במקום. מעבר לנוף המדהים והאוויר הנקי בבית שמש, העיר ממוקמת במרכז הארץ בלב אזור עדולם הרחב והעשיר בהיסטוריה תנ"כית והיסטורית. באזור בית שמש חי שמשון הגיבור, כאן ניצח דוד את גוליית, כאן חנה ארון הברית בדרך חזרה מן השבי הפלישתי וכאן אף עברו לוחמי הל"ה במלחמת השחרור.מחלקת התיירות בעיריית בית שמש הציבה לעצמה לממש ולהנגיש את  אתרי התיירות בעיר. המחלקה רואה קשר ישיר בין ההיסטוריה של העיר לעתידה. המחלקה עובדת בשיתוף פעולה בין היתר עם רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, משרד הבינוי והשיכון, משרד התיירות, רשות הניקוז וקרן קיימת לישראל.

נקודות עניין בעיר:
נחל ותל ירמות
 תל בית שמש
 בית מורשת משטרת ישראל
 בית ג'מאל 
גן גולן
 
מרכז המבקרים שנמצא במכון הטיהור ״שמשון״

צבי שלמה ווליצקי
ממונה על איכות הסביבה
02-9909930

משה ליפשיץ
מנהל מחלקת תיירות
02-9909921
050-2293666

חנה נאורה כהן
מנהלת מדור תיירות

פקס: 029909857