מה צריך לעשות? מטה שירות ורישום תושבים חדשים עולים חדשים גני ילדים כיתה א' חטיבות ביניים חינוך חרדי צהרונים  הסעות 

חינוך מיוחד תלמידי חוץ צריך עזרה ברישום?

 

 

 
שניות
 
דקות
 
שעות
 
ימים
לסגירת ההרשמה
12/02/2023 | כ"א בשבט תשפ"ג

מה צריך לעשות?

איך נרשמים?

כניסה למערכת רישום למוסדות חינוך

מתי נרשמים?
החל  מיום  שני א' שבט תשפ"ג (23 בינואר 2023)
ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג (12 בפברואר 2023).

*שימו לב ! אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום.

מי חייב ברישום?
גן טרום חובה, גילאי 3ג' טבת תשע"ח ועד י"ג טבת תשע"ט  (1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2020)
גן טרום חובה, גילאי 4כ' בטבת תשע"ז ועד ב' בטבת תשע"ח (1  בינואר ועד 31 בדצמבר  2019 )
גן חובה גילאי 5: י' בטבת תשע"ו ועד י"ט בטבת תשע"ז (1 בינואר ועד 31  בדצמבר 2018)
עולים לכיתה אילידי י' בטבת תשע"ו 1.1.2017 עד יט' בטבת תשע"ו 31.12.2017

חטיבות ביניים: בוגרי כיתות ו'.

 

מה לגבי הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה?

 1. זכאות להנגשה פרטנית מאפשרת רישום מוקדם יותר למוסדות החינוך.
 2. תנאי הזכאות; בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 3. יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים למרב בן נעים- מנהלת מדור נגישות מוסדות חינוך; במייל: [email protected]

חוברת הנגשה פרטנית >>


מטה שירות ורישום

מרכז השירות והרישום נפתח במיוחד לתקופת הרישום.

מרכז השירות והרישום מיועד למענה טכני הנוגע לרישום דרך אתר האינטרנט.

שעות פעילות מרכז השירות והרישום בטלפון:
בימים א' – ה' בין השעות 09:00-17:00
מטה השירות והרישום, זמין לשירותכם 02-9902011 


תושבים חדשים

"אני תושב חדש בעיר! מה צריך לספק כדי להרשם?"

נא להיכנס לקישור(לחץ/י כאן למילוי הטופסלמלא את הפרטים ולצרף את המסמכים להלן:

 1. תעודות הזהות של שני בני הזוג עם הספח בו רשומים פרטי הילדים.
 2. טופס "ביטול רישום" מהרשות המקומית ממנה אתם מגיעים.
 3. חוזה רכישה/שכירות בבית שמש.
 4. להורים גרושים/פרודים יש לצרף הצהרה

* אי עמידה בהנחיות הללו, לא תאפשר ביצוע רישום.

הגשת טפסי הצהרת הורים גרושים/ פרודים, תעשה דרך אתר העירייה באופן מקוון. לחץ/י כאן למילוי הטופס

 

עולים חדשים

Olim to be

Olim to be - must contact the municipality absorption department in order to register children into the education system 

New olim - residents of the city must register through the digital registration form on the municipality website. On the form you will be asked to fill out personal details. If you need any assistance please be in touch with your contact person at the absorption department 

Tami Elmaliach (English speakers) 050-4518889 | [email protected]

Miriam Fane(English speakers  052-3453573 | [email protected] 

Ruchama Epstein (English speakers 054-6801542 | [email protected] 

Rachel Cohen 054-4910633 | [email protected]

 

Inscription aux  Ganim et écoles de Bet Shemesh

Nouveau olim - les habitants de la ville doivent s'inscrire via le formulaire d'inscription numérique sur le site de la commune. Sur le formulaire, il vous sera demandé de remplir des informations personnelles. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre personne de contact au service d'absorption. 

Futur Olim - vous devez contacter le service d'absorption de la municipalité afin d'inscrire les enfants dans le système éducatif (voir ci-dessous les coordonnées).

Shmouel Fischel

054-6390328 | [email protected]

 

 

Или  Батколь  Леваев 052 3779542 [email protected]

Инне Ривин тел.0548115494, [email protected]

እርቄ ውቤ የትምህርት እና የስፖርት ጉዳይ አስተባባሪ የቢሮ ስልክ ቁጥር

[email protected] 02-9902101 |

ሰፊነሽ አየለ የሥራ ስምሪት ጤና እና ደህንነት ጉዳይ አስተባባሪ የቢሮ ስልክ ቁጥር

[email protected] | 02-9902101


מוסדות החינוך החרדי

כל מוסדות החינוך בעיר בית שמש של המגזר החרדי הינם בבעלויות של עמותות.

משכך, על ההורים לבצע את הרישום אך ורק בבעלות; והשיבוץ אף הוא נעשה על ידי הבעלות. קיימים בעיר ובשכונותיה מגוון רחב של מוסדות חינוך המתאימים לכלל המגזרים: ספרדי, אשכנזי, ליטאי, חסידי.

כל תושב יתאים את מוסד הלימוד לקהילה לה הוא משתייך, מה שיקל עליו את הקבלה למוסד החינוכי.

בנים: הבנים ירשמו לגנים הצמודים לתלמודי התורה וימשיכו בלימודים עד לסיום כיתה ח' ומשם יעברו ללימודים בישיבות קטנות.

בנות: הבנות תרשמנה לגנים לגילאי טרום חובה, וחובה. לאחר מכן, הבנות תרשמנה לבתי הספר כיתות א' – ח' ובסיום הלימודים בבתי הספר היסודיים, הבנות תרשמנה לבתי הספר התיכוניים (סמינרים).

הרישום לגני המוכר שאינו רשמי יתבצע לאחר קבלת נספח ד' במזכירות הגן ובאמצעות מענה קולי בטלפון: 074-7601960


גני ילדים

 

תשלומי הורים:
356 ₪ לשנה לפי הפירוט הבא:
67 ₪  סל תרבות | 69 ₪ ביטוח תאונות אישיות | 95 ₪ מרכז מדעים ומוסיקה | 125 ₪ קרן קרב

* הסכום יגבה ב- 2  תשלומים שווים מיד בסיום הרישום 

אמצעי תשלום:

אמצעי תשלום במעמד הרישום  בכרטיס אשראי  או דרך מחלקת הגבייה
* במקרה של ביטול רישום לאחר ז' תשרי, 22 באוקטובר 2023, לא יוחזר תשלום.

עקרונות שיבוץ:

 • ילדים ממשיכים 
 • אזורי רישום
 • גן מזין.

ילדים שיקבלו זכאות לתמיכה מסל שילוב, או במסגרת ועדת זכאות ואפיון (השמה לשעבר), ישובצו ע"י הרשות בשיתוף הפיקוח והמתי"א לגנים נבחרים בהם יינתנו שירותים מתוגברים לשילוב.

תשובות השיבוץ תוצגנה באתר העירייה בתחילת חודש יוני.

* ניתן להגיש ערר על שיבוץ עד יום חמישי י"ד תמוז תשפ"א (24 ביוני 2022) טפסים ניתן להורדה מאתר העירייה).

רישום במועד ב' מיום ראשון כ"ו סיוון תשפ"ג (15 ליוני 2023) באתר האינטרנט של עיריית בית שמש.

* הנרשמים במועד ב' ישובצו על בסיס מקום פנוי. 

לתשומת לבכם
רישום כוזב ואי מסירת פרטים נכונים על מקום מגוריו ומקום לימודיו של הילד הנרשם, מהווים עבירה פלילית שתביא לביטול הרישום.

* הורים לילדים במשפחות חד הוריות חייבים לעדכן את הפרטים והכתובות של שני ההורים (ניתן להשיג את הטפסים דרך אתר העירייה או במשרדי העירייה).


כיתה א'

לוח זמנים לתהליך הרישום במעבר בין גן חובה לכיתה א':

נושא

עברי

לועזי

רישום באתר אינטרנט 

מיום ב', א' בשבט

עד יום א', כ"א בשבט

23/01/2023

12/02/2023

מסירת מכתבי שיבוץ 

עד יום ו', ב' ניסן

24/03/2023

הגשת בקשות ערר

עד יום ב', י' אייר

01/05/2023

 

דגשים לקראת הרשמה:

 • תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך. נשתדל לעשות את המיטב בכדי לאפשר להורים לבחור את המסגרת החינוכית המתאימה לילדיהם. אולם, הבחירה תהיה מבוקרת וכפופה למדיניות הרישום ולמערכת החינוך העירונית.
 • אנו מקבלים בברכה תלמידי חוץ. אולם, התלמידים יידרשו תחילה להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות המקומית שלהם, בכפוף לתשלום אגרת לימודי חוץ. השיבוץ יבוצע רק בסיום תהליך השיבוץ של תלמידי העיר על בסיס מקום פנוי.
 • ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים מאילוצים מערכתיים או עירוניים.

חטיבת ביניים

לוח זמנים לתהליך הרישום לכיתות ז':

נושא

מועד:

עברי 

לועזי

בחירת העדפות התלמידים באתר האינטרנט של העירייה

מיום ב',

עד יום א'

א' בשבט

כ"א בשבט

23/01/2023

12/02/2023

ראיונות הכרות בבתי-הספר

החל מיום ו' 

י"ב שבט

03/02/2023

שליחת הודעות שיבוץ לכלל תלמידי ו'

ביום ה'

א' בניסן

23/03/2023

רישום התלמידים בבתיה"ס על-פי הודעת השיבוץ

עד יום ו'

ט' ניסן

31/03/2023

הגשת בקשות ערר

עד יום ב'

י"א אייר 

01/05/2023

 
 • כל תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך תוך כוונה לאפשר לכל תלמידה ותלמיד ללמוד במסגרת החינוכית בו בחר/ה עם הוריו/יה.
 • התיכונים בעיר מקיימים בימים אלו מפגשים וכינוסים לקראת המעבר אליהם, מומלץ מאוד להגיע אליהם על-מנת להכיר, להתרשם ולבחור את בית הספר המתאים ביותר.

חינוך מיוחד

ועדות זכאות ואפיון הן ועדות שמטרתן לתת זכאות לשירותי חינוך מיוחד לתלמידים לפי אפיון הקושי ורמתו.
הועדה מתייחסת לחומרים מקצועיים / מסמכים קבילים שאלונים חינוכיים ודיווח הורים.

מה צריך לעשות?

על ההורים להגיש את הטפסים הרלוונטיים בין התאריכים: 1.11.21 – 30.3.21.
ילדי מעון – תהליך הגשת המסמכים מתבצע ע"י ההורים ובהגשה פיזית לרשות.
גיל 3 ומעלה – באחריות המוסד בו נמצא התלמיד להעלות טפסים לפורטל של משרד החינוך.

* ועדות זכאות ואפיון חריגים מתקיימות לאורך כל השנה.

אילו טפסים דרושים?

 1. שאלון חינוכי (ניתן להוריד באמצעות הקישורים המופיעים מעלה) מלא וחתום ע"י: הורים, הגננת/מפקחת משרד החינוך הרגיל (ביום הועדה יש להביא דו"ח מעודכן).
 2. אבחון פסיכולוגי/רפואי/פרא רפואי (תלוי בסוג הלקות ובסוג המסגרת המתאימה)
 3. פרוטוקול ועדת שילוב ותח"י (תוכנית לימודית יחידנית)
 4. תוצאות עדכניות של בדיקות ראייה ושמיעה.
 5. כל מסמך מקצועי המעיד על הצרכים והקושי של הילד (פסיכיאטרי או נוירולוגי)
 6. מסמכים חתומים מותאמים לכל לקות.

מה הקריטריונים להפניית הבקשה לועדה חריגה?
תלמיד המשתחרר מאשפוז(רפואי ו/או נפשי). | תלמיד עולה חדש בעל לקות מובהקת. | תלמיד במצב חרום/סיכון שפקיד סעד פונה בעניינו. | תלמיד בעל לקות מורכבת בתפקוד חריג במיוחד (פנייה דרך מפקח/ת משרד החינוך, העו"ס וקצין ביקור סדיר.

איך אפשר ליצור קשר?

מייל: [email protected]
טלפון: 02-9902101 (שלוחה 1) או באתר עיריית בית שמש


צהרונים

רישום לצהרון יתאפשר באמצעות מערכת רישום ייעודית שתפורסם ובטלפון מטה הצהרונים, כפי שמופיע באתר העייריה.
הרישום יערך לאחר ובהתאם לשיבוץ ילדכם בגני הילדים ובבית הספר. הצהרון יפעל במתווה משרד החינוך ובהתאם למועדי פתיחה וסיום שנת הלימודים.
במעמד הרישום ההורים ירשמו למסגרת כללית של הגנים ובתי ספר ויסמנו באופן כללי האם הם מעוניינים בצהרון לילדיהם. לאחר קבלת הודעת השיבוץ למסגרת בוקר, התלמיד ישובץ לאחת מהאפשרויות:
 
 • הילדים ישתבצו לצהרונים במסגרת הגנים ובתי הספר שאליהם הם משובצים בגנים בשעות הבוקר.
 • מסגרת הצהרון תפתח במינמום משתתפים לפי הנחיות משרד החינוך ובהתאם לקור קורא שיפורסם
 • במהלך ימי חופשות החגים יופעלו הצהרונים ע"פ לוח החופשות ועלויות שיפורסם בעת פתיחת הצהרונים
 • השתלבות בצהרונים המופעלים בחינוך הרגיל, בהתאם להחלטות מינהל החינוך (השתלבות בגן הצמוד או בגן הסמוך לאזור מגוריו)
 • השיבוץ מותנה במידת התאמתו ותפקודו של הילד להשתלב במסגרת החינוך הרגיל, שיקולים מקצועיים ולמקומות הפנויים במסגרת
 • במידה ומתעוררים קשיים בשילוב הילד במהלך השנה, תישקל האפשרות לשינוי שיבוץ התלמיד למסגרת הצהרון ו/או השתתפותו בכלל.
 • מסגרות הצהרונים ילוו ויפקחו ע"י מדור צהרונים אשר יבקרו פיזית במסגרות ויבדקו את התנהלותו בשטח.
 • לצהרון תבנה תכנית חינוכית וסדר יום, תוך התייחסות לעולמם הרגשי והחברתי של הילדים, בדרך חווייתית ומעשירה. מתוך הבנה ששעות הצהריים דורשות סדר יום מותאם

הסעות

נושא הסדרה זכאות להסעדה לילדי מערכת החינוך יבוצע מול “יחידת ההסעות” במינהל חינוך בלבד.
 

חינוך מיוחד:

 • זכאות להסעה - על פי הקריטריונים של משרד החינוך (סוג לקוח, גיל, מרחק גיאוגרפי). בהתאם לשיבוץ במסגרת החינוך המיוחד.
 • זכאות כרטיסייה - על פי הקריטריונים של משרד החינוך (סוג לקוח, גיל, מרחק גיאוגרפי). בהתאם לשיבוץ במסגרת החינוך המיוחד. פרטים אודות תלמידים הזכאים יישלח ליחידה ממזכירות בתי הספר. מידע עבור מקומות טעינה הכרטיסייה ניתן למצוא כאן

חינוך רגיל:

 • זכאות לכרטיסיה - על פי הקריטריונים של משרד החינוך ( מרחק גיאוגרפי). פרטים אודות תלמידים הזכאים יישלח ליחידה מבתי ספר. מידע עבור מקומות טעינה הכרטייסיה ניתן למצוא כאן

תלמידי חוץ

רישום תלמידים ממועצה אזורית מטה-יהודה, אל מוסדות החינוך בבית-שמש, מתבצע בהתאם למיפוי הרישום של משרד החינוך ועל בסיס מקום פנוי.

צריך עזרה ברישום?

פנייה מקוונת בנושא עזרה ברישום גני ילדים  פנייה מקוונת בנושא עזרה ברישום כיתות א'