שאלות ותשובות

במידה וחוששים שקיים קושי או עיכוב בהתפתחות ילדכם, כדאי להתייעץ עם מטפלת, עם הגננת או עם אנשי הצוות החינוכי ולשמוע כיצד הם רואים את הילד ואת תפקודו. במידה ואכן עלה קושי יש להפנות את הילד לאבחון.

ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

הפניית ילד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי.

במידה והילד הינו במעון על ההורה לפנות באופן עצמאי למחלקת חינוך מיוחד. ולמלא את הטופס בקישור הבא.

כלל המסמכים (שאלון הפנייה לועדה, אבחונים וסיכומים רפואיים ) מועברים לאתר משרד החינוך לפני קיום הועדה. לילדי מעון יש להגיש את הטפסים הבאים באופן עצמאי :

  • בדיקת שמיעה
  • בדיקת ראיה
  • אבחונים נוספים של התפתחות הילד

יש ללחוץ כאן להגשת הטפסים הרלוונטים.

ישנם ועדות חריגות שמתקיימות לאחר מועד ההגשה (30.3) אך ניתן להגיש רק במידה והילד עומד באחד הקרטריונים המצוינים בדף הבא

יש למלא את הטופס בקישור הבא עם הטפסים הרלוונטים (מצוין בטופס אילו טפסים לצרף) ונציג מטעם המחלקה יצור עמך קשר להמשך תהליך