שימו לב כי לא כל הרשויות המפורטות לעיל מעורבות באישורו של כל עסק ועסק.

הרשויות המעורבות במתן אישור לעסק- הן עפ"י סיווג העסק. לפרטים אודות מפרט ודרישות לחץ כאן >>

אם וכאשר כל נותני האישור הרלוונטיים מאשרים הבקשה לרישיון עסק, יונפק רישיון עסק והודעה על כך תישלח לבעל העסק.

נותני האישור השונים, המפורטים לעיל והמחלקה לקידום ורישוי עסקים, רשאים להתנות תנאים טרם קבלת הרישיון, רשאים להתנות תנאים ברישיון, ורשאים להוסיף תנאים גם לאחר קבלת הרישיון, כל זאת בהתאם למצב העסק, לתקנות לצווים, ולתנאי המפרט האחיד ומדיניות הרשות המקומית המשתנים מעת לעת​.