כללי

נושא הפניה טופס מקוון
טופס פניות תושבים כללי

 

אגף חינוך

נושא הפניה טופס מקוון
טופס ערעור על שיבוץ לגן ילדים
ערעור שיבוץ - בתי ספר יסודי
ערעור שיבוץ - בתי ספר על יסודי
בקשת סיוע רפואי במוסד חינוכי
הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ רווקים
טופס פניית הורים למחלקה לחינוך מיוחד
בקשת העברה מבית ספר יסודי אחד למשנהו
בקשת העברה מבית ספר על יסודי אחד למשנהו
בקשת גריעת תלמיד ממצבת התלמידים בבית שמש - גני ילדים
בקשת גריעת תלמיד ממצבת התלמידים בבית שמש - יסודי
בקשת גריעת תלמיד ממצבת התלמידים בבית שמש - על יסודי
טופס בקשה ללימודים מחוץ לעיר - יסודי ועל יסודי
בקשת סייעות /ים להעברה בין מוסדות
טופס דיווח לקב"ס על תלמיד שאינו במסגרת לימודים
טופס דיווח לקב"ס בי"ס
הגשת בקשה- פרויקט 'מחשב לכל ילד'
טופס פניה - הסעי תלמידים 
טופס פניה - רב-קו תלמידים
   עדכון פרטי רב-קו
 טופס קליטת משפחות חדשות

 

נוער וקהילה

נושא הפניה טופס מקוון
תקנון ספריה לחתימה

 

מינהלה

נושא הפניה טופס מקוון
טופס אי החתמת כרטיס- עובדי המינהל
טופס דוח נוכחות - עובדי מנהל
טופס הוצאת נסיעה + חזקת רכב - עובדי מנהל