נוהל הורים   הנחיות לרישום רשימת מטפלות

בטרם תיגשו למלאכת מילוי ההרשמה יש להיערך עם מסמכי החובה הבאים:
* 2 אסמכתאות עם תשלום דמי רישום ודמי ביטוח קישור לביצוע התשלום  
* צילום ת.ז וספח כל בני המשפחה
* אישורי הכנסה של שני בני הזוג: תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים נובמבר- ינואר/ אישור מעסיק/ אישור לימודים כולל שעות לימודים שבועיות וגובה

תם הזמן למילוי טופס זה.