דלג לתוכן העמוד
מוקד עירוני
מרחב אישי
טפסים מקוונים
חדש בעיר
GIS
תשלומים
צור קשר
זימון תורים
מכרזים
מידע לפי רחוב
מפת העסקים

 

שם הטופס קטגוריה נושא טופס מקוון הדפסת קובץ
שם הטופס: הגשת בקשת לוועדת זכאות ואפיון עבור תלמיד חדש/ הוספת או שינוי אפיון/ הגדלת סל קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה לקליטת תושב חדש עם זכאות לשירותי חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה ללמוד מחוץ לעיר עבור תלמידי חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: נספח 14- בחירת הורים את סוג המסגרת בחינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: למילוי עבור רשויות בלבד - בקשה לשיבוץ במוסדות החינוך המיוחד לתלמידי חוץ קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: שינוי/ ערעור על שיבוץ במחלקת חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ועדת זכאות ואפיון - חריגים קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה לחידוש זכאות שירותי חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת סייע/ת אישי/ת טיפול בפרט קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: רישום ושיבוץ - חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: רישום תלמידי חוץ בתי ספר בבית שמש קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: הצהרת הורים גרושים/פרודים לגבי רישום תלמידים למוסדות חינוך קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: הגשת מועמדות למשרות ייעודיות למגזר החרדי קטגוריה: מנהלת תעסוקה נושא: הגשת מועמדות טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה להסעה לבעלי זכאות קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: טופס להגשת תלונה קטגוריה: מבקר העירייה טופס מקוון: טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסק קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס ריכוז נתונים להגשת תוכנית לרישיון עסק קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס פרשה טכנית לבית אוכל קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס בקשה להגשת רשיון עסק קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס בקשה לאישור רוכלות קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס בקשה לאישור הוצאת סחורה מחוץ לעסק קטגוריה: רישוי עסקים טופס מקוון:
שם הטופס: טופס בקשה לאישור הצבת שולחנות וכיסאות קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: דרישות להגשת בקשה לרישיון עסק קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס הודעה לסגירת העסק קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס בקשה להגשת השגה קטגוריה: רישוי עסקים טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה להישפט - חניה קטגוריה: פיקוח וחניה טופס להדפסה:
שם הטופס: תצהיר זכאות לתו חניה קטגוריה: פיקוח וחניה טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס ערעור כללי על דו"ח מח' פיקוח קטגוריה: פיקוח וחניה טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס ערעור על דו"ח חניה קטגוריה: פיקוח וחניה טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה לאישור להיתר בניה לבית מגורים רחוב קטגוריה: איכות הסביבה טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה לאישור להיתר בניה לפרוייקט גדול קטגוריה: איכות הסביבה טופס להדפסה:
שם הטופס: הגשת התנגדות לתכנית בניין עיר (תב"ע) קטגוריה: הנדסה טופס מקוון:
שם הטופס: הגשת התנגדות לבקשה להיתר בניה קטגוריה: הנדסה טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה לאישור מקום חניה לנכה קטגוריה: הנדסה נושא: מחלקת תנועה טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה להעתקת מקום חניה שמור לנכה עקב מעבר דירה קטגוריה: הנדסה נושא: מחלקת תנועה טופס מקוון:
שם הטופס: דיווח על מקום חניית נכה שאינו בשימוש קטגוריה: הנדסה נושא: מחלקת תנועה טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה להיתר חפירה קטגוריה: הנדסה טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה לוועדת תנועה בנושא סימון או הצבת תמרור קטגוריה: הנדסה נושא: מחלקת תנועה טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה להצבת וסימון פסי האטה ברחוב קטגוריה: הנדסה נושא: מחלקת תנועה טופס מקוון:
שם הטופס: פתיחת ספק חדש קטגוריה: רכש טופס מקוון:
שם הטופס: פטור מוסד מתנדב קטגוריה: טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה ללימודים מחוץ לעיר - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה ללימודים מחוץ לעיר – יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: טופס הצהרה על שינוי חזקה בנכס קטגוריה: גבייה טופס מקוון: טופס להדפסה:
שם הטופס: ערעור שיבוץ - גני ילדים קטגוריה: חינוך נושא: גני ילדים טופס מקוון:
שם הטופס: רישום תלמידי חוץ גנים בבית שמש קטגוריה: חינוך נושא: גני ילדים טופס מקוון:
שם הטופס: תצהיר גמר בנייה קטגוריה: הנדסה נושא: רישוי בניה טופס להדפסה:
שם הטופס: פרסום ברשומות קטגוריה: הנדסה נושא: רישוי בניה טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס הודעה על פעולות בניה קטגוריה: הנדסה נושא: רישוי בניה טופס להדפסה:
שם הטופס: הנחיות למבקשי היתרי חפירה 4.2.14 קטגוריה: הנדסה נושא: רישוי בניה טופס להדפסה:
שם הטופס: הצהרת מהנדס קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: תצהרים טופס 4 קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: תצהרים טופס 4 פיתוח קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: תעודת גמר קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: תאגיד מי שמש GISאישור קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס הוראת קבע לתשלום ארנונה קטגוריה: גבייה טופס מקוון: טופס להדפסה:
שם הטופס: פניות הציבור - מנהל חינוך, נוער וקהילה קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: מעקב תנאים קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: כתב התחייבות ושיפוי קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: הנחיות חדשות לקבלת טופס4 קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור תנועה ופיתוח קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור פרויקט שלם (תשתיות שכונה ג) קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור עודפי עפר ופסולת קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור מחלקת שפע קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור מחלקת פיקוח קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור מחלקת חשמל קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור מחלקת גבייה קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור הגא- קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: אישור איכות הסביבה קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: תצהיר של האחראי לביצוע השלד קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה לאישור להספקת חשמל מים טלפון טופס 3 קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה לפתיחת תיק לדיון בועדה לבנין ערים קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה קטגוריה: הנדסה נושא: רישוי בניה טופס להדפסה:
שם הטופס: בקשה להכנת אישור סילוק חובות לרשם המקרקעין (טאבו) קטגוריה: גבייה טופס מקוון: טופס להדפסה:
שם הטופס: ערעור שיבוץ - יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: היתר עבודה מצומצמת מצללה קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: טופס ויתור זכויות קטגוריה: הנדסה נושא: רישוי בניה טופס להדפסה:
שם הטופס: תהליך לקבלת טופס 4 קטגוריה: הנדסה טופס להדפסה:
שם הטופס: פטור מוסד מתנדב קטגוריה: גבייה טופס מקוון: טופס להדפסה:
שם הטופס: ערעור שיבוץ - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת סייעית אישית קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: הצהרת הורה נוסף גרוש/ פרוד קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו - חינוך חרדי קטגוריה: חינוך נושא: חרדי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו - יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ביטול רישום - גני ילדים קטגוריה: חינוך נושא: גני ילדים טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ביטול רישום - יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ביטול רישום - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: טופס דיווח לקב"ס על תלמיד שאינו במסגרת לימודים קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס דיווח לקב"ס בית ספר קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס פנייה למחלקת הסעות קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: עדכון פרטי רב-קו קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס קליטת משפחות חדשות ועולים חדשים קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: חתימה על תקנון ספרייה עירונית קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
האתר בהרצה